Takibi Şikayete Bağlı Suçlar


TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI SUÇLAR

  • Suçtan zarar göreni korumak amacı ile bazı suçlarda ceza muhakemesinin yapılabilmesi için kanun ile şart öngörülmüştür. Bir suç hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılabilmesi için suçun mağduru veya suçtan zarar görenin şikayetçi olması şartı aranıyorsa bu suçlar takibi şikayete bağlı suçlardır.
  • Kanunda öngörülen bu suçlarda suçun mağduru veya suçtan zarar gören kişi şikayetçi olmaz veya şikayetinden vazgeçer ise soruşturma ve kovuşturma yapılmaz.
  • Türk Ceza Kanununa göre; soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlarda şikayet etmeye yetkili kişi altı ay içinde şikayette bulunmaz ise soruşturma ve kovuşturma yapılamaz.
  • Burada bahsi geçen altı aylık süre zamanaşımı süresidir ve şikayet hakkına sahip olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden itibaren başlar.
  • Eğer şikayetçi olacak kişi birkaç kişiden oluşuyorsa birinin altı aylık süreyi geçirmesi diğerlerinin haklarını kaybetmesine neden olmaz.
  • Kovuşturma yapılması şikayete bağlı suçlarda şikayetten vazgeçme durumunda dava düşerken, hüküm kesinleştikten sonra vazgeçme durumu meydana gelirse vazgeçme cezanın infazına engel olmaz. İştirak halinde bir suç işlenmişse bir sanık hakkında şikayetten vazgeçme diğer sanıkları da kapsar. Kanunda aksi yazılı değil ise sanık vazgeçmeyi kabul etmiyorsa vazgeçme onu etkilemez.
  • Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlar; kasten basit yaralama, bilinçli taksir hariç olmak üzere taksirle yaralama, basit cinsel saldırı, nitelikli cinsel saldırının eşe karşı işlenmesi, reşit olmayanla cinsel ilişki, basit cinsel taciz, malvarlığını zarara uğratacağı ve sair kötülükle tehdit, konut ve işyeri dokunulmazlığının ihlali, (konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçu hırsızlık suçunun işlenmesi amacı ile gerçekleşmişse şikayete bağlı değildir, kişilerin huzur ve sükununu bozma, İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali, hakaret, haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmanın dinlenmesi ve kayda alınması, özel hayatın gizliliğini ihlal, kullanma hırsızlığı, mala zarar verme, Paydaşın veya elbirliği ile malikin hırsızlığı veya hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla hırsızlık, güveni kötüye kullanmanın basit şekli(ikinci fıkra hariç), bedelsiz senedi kullanma, hukuki alacağı tahsil amacı ile dolandırıcılık, kaybolmuş veya hataen ele geçmiş eşyanın tasarrufu, yağma hariç yakın akrabanın işlediği malvarlığı suçları, açığa imzanın kötüye kullanılması, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, Ticari, Bankacılık veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması, Yabancı Devlet Temsilcilerine Hakaret  suçlarıdır.

Yukarıda Türk Ceza Kanununa göre soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar sayılmış olunup, bazı suçların tüm hallerinin değil de yalnızca belirtilen fıkrada düzenlenen hallerinin şikayete tabi olduğuna dikkat edilm

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
29Oca

EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASI

18Ara

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar

11Haz

Malpraktis Davaları

29May

Savurgan Eşin Kısıtlanması

06Mar
saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Barbunn Popup