KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKÛNUNU BOZMA SUÇU


Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu Türk Ceza Kanunumuzda düzenlenmiş bir suç olup, günlük hayatta karşımıza çıkma olasılığı yüksek olan bir suçtur. Bu suç ile korunmak istenen hukuksal yarar, kişilerin psikolojik yönden huzurlu ve sükûn içerisinde sağlıklı yaşam hakkını koruyabilmektir. • Bu suçta fail, kasten mağduru rahatsız etmekte, mağdurun bir özel ve sosyal hayat yaşamamasına müdahale etmektedir. Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu şikâyete tabi suçlardandır. Şikâyetçi, şikâyet hakkını fail ve fiili öğrenmesinden itibaren 6 ay içinde kullanmalıdır. Bu suçun dava zamanaşımı süresi ise 8 yıldır. Fail daha sonra öğrenilse bile en geç 8 yıl içinde şikâyet edilmesi gerekir. • Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçu taraflar arasında uzlaşma prosedürü uygulanmasını gerektiren suçlardan olduğundan, gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında öncelikle bu prosedürün uygulanması gerekir. Görevli mahkeme ise Asliye Ceza Mahkemesi’dir. • Türk Ceza Kanunumuza göre; ısrarla telefon edilmesi, ısrarla gürültü yapılması, ısrarla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hareketlerinden herhangi birinin yapılmış olması bu suça vücut verecektir. • Israrla telefon edilmesi kapsamında; telefonu açık tutarak ses vermemek, müzik veya herhangi başka sesler dinletmek vs. olabileceği gibi gönderilen mesajların bir anlam ve içeriğe sahip olmasının önemi olmadığı gibi boş mesajlar da bu kapsamdadır. Burada önemli olan ‘ısrarla’ yapılan davranıştır. Bu arama veya mesajların sayısı somut olayın özelliğine göre değişecektir. Ancak Yargıtay kararlarına göre en az iki kere bu davranış yapılmış olmalıdır. • Israrla gürültü yapılması kapsamında; gürültünün müzik, sinema filmi parçası olacağı gibi anlamsız sesler de olabilir. Önemli olan gürültünün mahiyeti değil, ‘ısrarla’ huzur ve sükûnu bozma amacı ile yapılıyor olmasıdır. Israrla telefon etme durumunda olduğu gibi birden fazla yapılması önem arz etmez. Uzun süreli ise bir sefer yapılmış olması da bu suçun oluşumunda yeterlidir. Şunu belirtmek gerekir ki komşuluk ilişkileri belli ölçüde gürültüye katlanmayı zorunlu kılar. Örneğin; taşınma, tadilat, tamirat gibi zorunlu durumlarda ortaya çıkan gürültü bu kapsamda değildir ancak bu gürültüler kasten huzur ve sükûnu bozma amacı ile yapılıyorsa bu suçu oluşturacaktır. • Israrla hukuka aykırı davranıştan kasıt; belirli bir kişiye yönelen, ısrarlı, huzur ve sükûnu bozmaya yönelik davranışlardır. Örneğin; yolda yürür iken bir araç tarafından üst üste rahatsız edilmek, üst üste e- postalar almak, sosyal medya hesapları üzerinden ısrarla üst üste iletişime geçmeye çalışmak, mesajlar atmak. Bu kapsam sınırlı değildir, hukuka aykırı ve ısrarla yapılan birden fazla davranış bu kapsamdadır. • Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçunda hükmedilen hapis cezası adli para cezası seçenek yaptırımına çevrilebilir. Somut olayın özelliğine göre hapis cezasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verilebilmesi mümkündür.

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
29Oca

EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASI

18Ara

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar

11Haz

Malpraktis Davaları

29May

Savurgan Eşin Kısıtlanması

06Mar
saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Barbunn Popup