Savurgan Eşin Kısıtlanması


  • Herkes kendi malvarlığı üzerinde herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan tasarruf hakkına sahiptir. Sağlıklı bir kişi sadece fazla harcama yapıyor diye vesayet altına alınamaz. Vesayet altına alınmanın söz konusu olabilmesi için aile bireylerinden birinin ihtiyacı olmadığı halde malvarlığını elden çıkarması, savurganlık derecesinde tasarruf işlemlerinin mevcut olması, kötü yaşam tarzı, malvarlığını düzgün yönetememe, diğer aile fertlerini ciddi sıkıntıya maruz bırakması gibi haller söz konusu olmalıdır.
  • Sadece miras haklarının korunması için mirasçıların bu yola başvurması vesayet altına alınma için sebep değildir.
  • Kanunda ''Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır.'' hükmü yer almaktadır.
  • Eşlerden biri, birliğin giderlerine katılma yükümlülüğünü yerine getirmezse, hâkim onun borçlularına, ödemeyi tamamen veya kısmen diğer eşe yapmalarını emredebilir. Evin kira vb. giderlerine katkı sağlamayan eşin maaşının bir kısmı veya tamamı mahkeme kararıyla diğer eşe ödenebilir.
  • Savurgan eş mahkeme kararıyla kısıtlanırsa kendisine diğer eş ya da başka biri vasi olarak atanır. Bu aşamadan sonra kendisine vasi atanan eş daire, dükkan, arsa, tarla satımı yapamaz.
  • Vasi tayini, vesayet makamı olan Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından yapılır.
  • Vasi, vesayet altındaki kişi adına, kefil olamaz, vakıf kuramaz ve önemli bağışlar yapamaz.
  • Taşınmaz alım satımı, ipotek konulması, çek-senet borcu altına girme, kira sözleşmesi yapma gibi hallerde kısıtlı eşe vasi olan kişinin mahkemeden izin alması gerekir.
  •  Vasi, vesayeti altındaki kimselerin malları için defter tutar, sulh hâkimine hesap verir ve bu mallar üzerinde, kural olarak tek başına tasarruf edemez. Ayrıca, yaptığı hizmetler için ücret isteme hakkına sahiptir. 
  • Vasi, bazı hukukî işlemleri yaparken sulh hukuk mahkemesinin, bazı hukukî işlemleri yaparken de, hem sulh hukuk mahkemesinin hem de asliye hukuk mahkemesinin iznini almak zorundadır.

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
29Oca

EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASI

18Ara

Takibi Şikayete Bağlı Suçlar

11Haz

Malpraktis Davaları

29May

Savurgan Eşin Kısıtlanması

06Mar
saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Barbunn Popup