Veli-Der, 'Çocuklarımızın istek ve yeteneklerine uygun dersleri seçelim'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin seçmeli dersleri belirlemesi için 4-22 Ocak tarihleri arasında süre verdi. Bu süreçte MEB ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri'nin yönlendirmesi ile öğrencilerin 'Din eğitimi' ağırlıklı seçmeli dersleri seçmeye teşvik ettiği belirtildi.

PAYLAŞ

Konuyla ilgili olarak Eğitim-Sen Fethiye Temsilciliği ile Muğla Veli-Der Fethiye Temsilciliği bir açıklama yaptılar. Eğitim-Sen Fethiye Temsilcisi Ali Türk, seçmeli ders seçiminin özgür bir seçim olmanın dışına çıkıldığını ve seçmeli din derslerinin de fiili bir şekilde zorunlu din derslerine dönüştürüldüğünü ifade etti. Muğla Veli-Der Fethiye Temsilcisi Fehime Korkmaz Bingöl de ders seçimlerinin öğrencilerin istekleri ve yetenekleri doğrultusunda seçilmesi gerektiğini vurguladı. 

YÖNETMELİKLERE UYGUN DAVRANILMALIDIR
Eğitim-Sen Fethiye Temsilcisi Ali Türk yaptığı açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihlerinin 4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştır. Başlayan ders seçim süreciyle birlikte okul idarecilerinin ders seçim sürecine müdahale ettiği, paket programlar hazırladığı ve öğrencileri din derslerini seçmeye zorladığına dair bilgiler bizlere ulaşmaya başladı. Öğrencilerin eğitim hakkının engellenmemesi ve ders seçiminin sağlıklı yapılabilmesi için MEB ilgili yönetmeliğinin ilgili maddesine uygun davranmalıdır. Okulların açılmasını beklemeden yangından mal kaçırır gibi bu telaşın nedeni nedir?” şeklinde konuştu. 

ÖĞRENCİLERİN PEDAGOJİK İHTİYAÇLARINA GÖRE BELİRLENMELİ 
Seçmeli derslerin öğrencilerin yetenekleri ve pedagojik ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerektiğini dile getiren Türk, “Ders seçimi 11. madde gereğince derslerin seçimi ve buna yönelik açıklamalar ikinci dönemin ilk haftasında okul müdürlüğünce öğrencilere duyurulur. MEB’in kararı ile öğrencilerin seçmeli dersler konusunda seçim yapması öngörülen sürede, pandemi koşulları nedeni ile çok zordur. Seçmeli derslerin öğrencilerin ilgi ve yetenekleri ile pedagojik ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerekmektedir. Seçmeli ders seçimi özgür bir seçim olmanın dışına çıkarılmış, seçmeli din dersleri de fiili bir şekilde zorunlu din derslerine dönüştürülmüştür. Geçtiğimiz yıllarda bazı okul yöneticilerinin öğrenci ve velilere bilgilendirme yapmadan, onlar adına ders seçimi yapmaları ve sadece seçilen dersleri imzalamaları için velilere tebliğ etmeleri; din eğitimi içerikli derslerden zorunlu paketler hazırlamaları, yukarıda bahsettiğimiz meşru olmayan toplantılarda alınan kararların bir yansıması olarak karşımızda durmaktadır. Geçmişte defalarca yapıldığı gibi veli ve öğrenciler adına ders seçen okul yöneticileri suç işlediklerini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Eğitim-Sen Fethiye temsilciliği olarak, seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde hangi nedenle olursa olsun mağdur edilen veli ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Eğitim politikalarına ilişkin her konuda olduğu gibi, bu konuda da her türlü siyasal ve ideolojik yönlendirmenin karşısında duracağımızın; seçmeli ders seçimi sürecini yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.

ÇOCUKLARIMIZIN İSTEK VE YETENEKLERİNE UYGUN DERSLERİ SEÇELİM 
Muğla Veli-Der Fethiye Temsilcisi Fehime Korkmaz Bingöl açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanlığı, her ne kadar seçmeli derslerin öğrencilerin istek ve tercihlerine göre belirlenmesi gerektiğini ifade etse de, Milli Eğitim Müdürlerinin okul müdürlerini, öğrencilerin dini içerikli dersleri seçmeye teşvik edilmesi konusunda yönlendirildiğini gazete haberlerinden biliyoruz. Yönetmelikten de anlaşılacağı gibi yönlendirmelerle çocuklarımızın istemediği dersleri seçmeye zorlanması yasal değildir. Bütün velilere ve öğrencilere çağrımızdır; yasal haklarımızın bilincinde olarak, irademize ket vurmaya çalışanlara izin vermeyelim.  Haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkalım, çocuklarımızın istek ve yeteneklerine uygun dersleri seçelim. Unutmayalım kullanılmayan hak, hak değildir” diye konuştu. 

Emrullah Gök

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN