Seydikemer Örtü Altı Alanlarda Hastalık-Zararlı taraması yapıldı

Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitki Koruma ve Bitki Sağlığı birimi personelleri, örtü altında üretim yapılan alanlarda hastalık ve zararlı kontrolleri yaptı.

PAYLAŞ

Çalışmalar hakkın bilgi veren İlçe Müdürü Engin MARAŞLI; “Bitki sağlığı faaliyetlerinde başarılı olmak, gıda güvenirliliğini sağlamak ve ihracatta karşılaşılan sorunları çözmek için özellikle zirai mücadele çalışmalarının hem çiftçi eliyle hem de devlet eliyle çok iyi yapılması gerekmektedir.
Tarım, yalnızca insanların temel ihtiyaçlarının karşılanması için değil, aynı zamanda ülkelerin milli gelirinin yükseltilmesi, sanayiye hammadde sağlaması ve önemli bir istihdam alanı olması açısından da son derece önemlidir. Tarımsal faaliyetler, gıda ihtiyacını karşılayabilmeli, verimli ve sürdürülebilir olmalıdır. Bu nedenle tarımsal faaliyet sürecinde, gelecek nesillerin yeterli gıdaya sahip olmak için kullanacakları doğal kaynaklar (toprak, su, yaban hayatı ve enerji) korunmalıdır. Çünkü gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli miras doğal kaynaklarımızdır. Dolayısıyla, tarımsal üretim yaparken çevreyi de korumak zorundayız. Dünyada gelişmiş ülkeler için obezite sorunu giderek artarken geri kalmış ülkelerde ise açlık küresel iklim değişikliğinin etkisiyle bir insanlık dramına dönüşmektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 2010 yılı verilerine göre dünyada yaklaşık 1 milyar insan açlık çekmektedir. Açlığın bu kadar büyük bir problem olduğu dünyamızda tarımsal ürünlere hastalık, zararlı ve yabancı otların zarar vermesini önlemek, bunu sağlarken de çevre ve insan sağlığını korumak zorundayız. Bitkisel üretim sürecinde hastalık ve zararlılardan dolayı meydana gelen kaybın yaklaşık %35 olduğu kabul edilmektedir. Bu itibarla tarımsal faaliyetlerin vazgeçilmez bir unsuru olan bitki sağlığı faaliyetlerinde çiftçi-üretici ve kurumumuzun  bir bütün olarak uyum halinde çalışması büyük önem taşımaktadır. Biz çiftçilerimize her konuda teknik destek vermeye hazırız vermeye de devam ediyoruz. “ dedi
 

Gerçek Fethiye

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN