Fethiye Belediyesi Depreme Hazır

Türkiye geçtiğimiz günlerde beşik gibi sallanırken Erzincan, Malatya, Van ve Manisa depremleri ile hemen her bölgede tedbirler alınmasına vesile oldu. Fethiye'de ve bölgemizde özellikle yerel yönetimler olası bir deprem hazırlığı ile ilgili neler yapıyor? Kısacası Fethiye'nin depremsellik durumu ile ilgili konular FRT Televizyonunda Pozitif Düşünce programında ele alındı.

PAYLAŞ

Türkiye deprem kuşağında bulunurken 1. derece deprem bölgesinde yer alan Fethiye’nin depremsellik durumu ve Fethiye Belediyesi’nin çalışmaları FRT Televizyonunda Erdoğan Cankuş’un hazırlayıp sunduğu Pozitif Düşünce programında masaya yatırıldı. Fethiye Belediyesi İnşaat Mühendisi Zeynep Elvan Yağcı, Jeoloji Yüksek Mühendisi Serhat Karagöz, Jeoloji Mühendisi Serhan Çoban ile AKUT Operasyon Lideri ve Eğitim Bölüm sorumlusu Hasan Ongün, Fethiye Belediyesi’nin olası depreme karşı aldığı tedbirlerden eğitim çalışmalarına, kentsel dönüşüm çalışmalarından, Fethiye’deki toplanma alanlarına ve kurtarma çalışmalarına kadar pek çok konu tartışılıp kamuoyuna anlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren ve ilgi ile izlenen programda konuşan Fethiye Belediyesi Jeoloji Mühendisi Serhan Çoban “Türkiye dağılım haritasına baktığımızda deprem büyüklüğüne göre bizim bölgemiz yoğun bir bölge olarak görülüyor. Fethiye 1. derece deprem bölgesinde yer alıyor. 4-4.9 arası olarak çok aktif bir bölge bizim bulunduğumuz bölge. 7 büyüklüğünde bir deprem yakın zamanda bizim bölgemizde olmamış. Elazığ ve Van depreminin sebebi zaten Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu fay zonundan dolayıdır. Bizim bölgemizde de onlara göre daha düşük tehlike var. Ama yinede bölgemizi yüksek tehlike düzeyinde adlandırabiliriz. Bölgemiz Burdur fay zonu içerisinde yer alıyor. 1957 depremin de olduğu Helenik fay yay sistemlerine yakın bulunmakta. Bu durumlarda bizde etkilenebiliriz. Zeminimiz zaten etkilenecek bir zemin. Fethiye Jeoloji haritasına da baktığımızda ilçemiz zemin olarak alüvyon dediğimiz bir formasyon üzerinde yer almakta. Fethiye’de en önemli fay Boncuklu fayı. Boncuklu fayı ile ilgili 2003 yılında belediyemiz bir araştırma raporu hazırlattı. O rapora göre Boncuklu fayı canlı değil. Bizim bölgemize en yakın aktif fay olarak gördüğümüz yaklaşık 20-30 kilometrelik uzaklıkta olan kuvaterner faylar var. Ama en tehlike üretecek Ege denizindeki Girit Helenik fay sistemi. Boncuklu fayı her ne kadar ölü bir fay olsa da çevresinde yaklaşık 7 kilometrelik bir alan parsel bazında yapılacak olan zemin etütlerinde detaylı olarak değerlendirilmesi alanlar olarak değerlendirilmiş bu raporda da.” Dedi. 
“BÖLGEMİZİ ETKİLEYECEK FAY” 
Çoban “Bizim bölgemizin 1. derece deprem bölgesi olmasının sebebi ise Helenik yay sistemine ve Kıbrıs yay sistemine çok yakın bir konumda. Orada olabilecek 7-8 büyüklüğündeki deprem bizim bölgemizde çok şiddetli bir şekilde etkilenir. Fethiye’nin zemininin sıvı ve dolgu olduğunu düşünürsek bu bizim için çok büyük bir tehlike. Faralya bölgesinde ise zemini iyi fakat yukarıdan blok düşme riskleri ortaya çıkıyor.” Dedi. 
“TSUNAMİ RİSKİ VAR”
Fethiye ve bölgesinde tsunami riskine de dikkat çeken Çoban “Bölgemizde tsunami riskimiz var. Belediye bununla ilgili çalışmalarını yaptı. Belediyemizde tsunami erken uyarı sistemimiz var. Körfezin Şövalye adası ile kapalı olmasından dolayı tsunami anlamında biraz daha az riskli görünüyor ama özellikle Ölüdeniz tarafları ve Çalış plajı açık olduğu için tsunami riski bulunmaktadır.” İfadelerini kullandı.  
“FAY AYNASI, KAYA MEZARLARI”
Çoban “Fethiye’de Fay aynası dediğimiz şey fay oluşumu sırasında yükselen ve alçalan bloklar vardır. Yükselip alçalırken birbirlerini çiziyorlar, cilalıyorlar. Bunların bu şekilde olması yüzünden de pürüzsüz, parlak yüzeyler oluşuyor. Fethiye’deki Amintas Kaya mezarlarına da baktığımızda cilalanmış, zımparalanmış gibi bir görüntü vardır. Bu da bize oranın bir fay aynası olduğunu gösteriyor. Zaten ölü yani kilitli olan Boncuklu fayı da aynı yerden geçiyor.” Dedi. 
“BİZİ SIVI ODAKLI DEPREMLER ETKİLER”
Fethiye Belediyesi Jeoloji Yüksek Mühendisi Serhat Karagöz ise Fethiye bölgesini sıvı odaklı depremlerin etkileyeceğini belirtti. Karagöz “Bölgemizi Endonezya’da meydana gelen deprem mekanizmasının bir örneği gibi düşünebiliriz. Burada geçmiş tarihsel dönemlerde 8 büyüklüğünde deprem olduğu görüldü. Bir de Fethiye, Rodos arası Akdeniz’in en derin yerlerinden bir tanesi. Yaklaşık 4 kilometre derinliğinde. Bir tsunami oluşabilmesi için depremin büyüklüğü önemli. Bizi etkileyecek depremler sıvı odaklı depremlerdir. Bu durumlarda depremin büyüklüğü ne kadar artarsa bu tsunamide de etkili olur. Özellikle Karagözler bölgesinde bizim kandilli rasathanesi tarafından Avrupa birliği ortak araştırma komisyonu ile beraber hibe edilen tsunami erken uyarı sistemimizde bölgede olası tsunami riski oluştuğu için önceden bize uyarı için kurulmuştur.” Dedi. 
“ARAŞTIRMALAR MEVCUT”
Fethiye ve bölgemizde depremlerin kaç yılda bir olabileceği şeklinde geçmiş büyük depremlere bakılarak bazı araştırmaların mevcut olduğunu Kandilli Rasathanesinin bu konuda bir tespitinin bulunduğunu ifade eden Karagöz “60 yılda olma olasılığı yaklaşık yüzde 59-60 civarında olarak belirtmişler. Tabi bu artı 10 yıl, eksi 10 yıl olarak artış gösterebilir. Bizim burada bakmamız gereken ilçemiz deprem tehlikesi altında ama geçmişte büyük depremler görmüş olmasıdır. Her an her şekilde deprem olabilir. Önemli olan hepimizin bu konuda bilinçli olmasıdır. Deprem anında ve geçtikten sonra neler yapacağımız konusunda bilinçlenmemiz gerekir.” Dedi.
“44 AFET TOPLANMA YERİ”
Fethiye Belediyesinin olası deprem için hazırlıklarını devamlı yenilediğini de ifade eden Karagöz “Belediyemizce afet acil durum eylem planı hazırlanmış olup, ilçe sınırları içerisinde 44 adet afet ve acil durum toplanma alanları belirlenmiş. Fethiye merkezinde Salı pazarı olmak üzere parklar bazı açık alanlar başta olmak üzere toplanma alanları ilgili planlarda gösterilmiş bunlarda billboarddan yakında duyurulacaktır. Türkiye Afet müdahale planları çalışmaları kapsamında destek çözüm ortağı olan Fethiye Belediyesi üzerine düşen görevleri yerine getiriyor, AKUT’la koordineli olarak bir protokolle okullarda deprem eğitimleri başlatıldı. Deprem simülasyon tırını Fethiye’ye getirmek için yazışmalar yapıldı.  Deprem konusunda uzman olan isimleri Fethiye’ye getirip bilinçlenme eğitimleri verilecek. AFAD tarafından Belediye personeli eğitilecek. AFAD ile engelli vatandaşlarımıza deprem eğitim semineri sağlanacak. Kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdürülmesi takip edilecek. İmar planına dönük jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmaları ile ruhsat verilmesine yönelik zemin etütlerinin yapılarak onaylanması devam edecek. Mevcut yapı sistemi tek tek gözden geçirilip kentsel dönüşümden yararlanması gerekenler belirlenecek. Zaman zaman yapılacak tatbikatlara destek verilecek.” Dedi. 
“ZEMİN ETÜTÜ ÇOK ÖNEMLİ”
Fethiye Belediyesi İnşaat Mühendisi Zeynep Elvan Yağcı zemin etütlerinin deprem yönetmeliğine göre yapılması gerektiğini hatırlatıp geoteknik raporlar ve bina iyileştirmeleri konusunda Fethiye Belediyesinin yaptığı çalışmaları anlattı. Yağcı “Bina yapılmadan öncelikle jeoloji mühendisleri tarafından zemin etüttü çalışmaları yapılıyor. Zemin etüttü çalışmalarından alınan bilgiler ışığında geoteknik raporlar hazırlanıyor. Bu geoteknik raporlarının hazırlanması aşamasında da zemindeki problemlerin tamamlanması, zemin profilinin belirlenmesi, geoteknik parametreler belirlenip yapı için en uygun, en sağlıklı temelin planlanıp uygulatılmasıdır. 18 Nisan 2018 yılındaki deprem yönetmeliğe göre yapılıyor. Zemin etütü ve 2019 tarihinde uygulanmaya başlatılan geoteknik raporlarımız var. Bunların ışığı altında zemine en uygun temelin planlanıp yapının bu temelle inşa edilmesi ve olası bir deprem halinde de riskin minimize edilmesi hedefleniyor. Bununla ilgili çalışmalar arazide de yapılıyor. Bundan kaçınmak isteyenler oluyor ama biz müsaade etmiyoruz çünkü hayati önem taşıyor.” Diye konuştu.
FETHİYE AKUT OPERASYONLARI
AKUT Operasyon Lideri ve Eğitim Bölüm sorumlusu Hasan Ongün ise AKUT arama kurtarma derneği hakkında bilgiler aktarıp, gönüllü ekibin faaliyet gösterdiği alanlar ile operasyon çalışmalarını anlattı. Ongün “Fethiye Belediyesinin öncülüğü ile çalışmalara başlanıp bu ekibin kurulması 2008 yılında başladı. 25 Haziran 2010 tarihinde resmi olarak kuruluşumuz gerçekleşti. Tamamen gönüllülük esası ile çalışan bir derneğiz. Personel olarak 25 kişi ile aktif saha da görev alıyoruz. Bunun 10 personelimiz aktif operasyon geri kalan 15 kişisi ise eğitimler, arazide lojistik kısmın sağlanması ve derneğin düzenlenmesi gibi konularda görev alıyor. Akut Türkiye genel ve bölge olarak bakarsak hepimizin gösterdiği faaliyet farklı. Bizim bölgemizde teknik dağ kurtarma olayları devreye giriyor. Akreditasyon eğitimleri de tamamlandıktan sonra çıkabildiğimiz operasyonlar var. Bunlar teknik dağ kurtarma operasyonu, sel, su baskınları kanyon kurtarma daha sonra afet bilinçlendirme, deprem seminerleri gibi konularda aktifiz. Aynı zamanda kentsel arama kurtarma eğitimlerimiz ve aktif görev süreçlerimiz devam ediyor. Bunun üzerine de çalışmalarımız halen daha sürüyor.” Dedi. 
“EKİP NASIL YÖNLENİYOR”
Ongün “112’ye yapılan ihbarla otomatik olarak AFAD’ın sistemine düşüyor. AFAD’dan da alt kolu olarak AKUT’a düşüyor. Bize genel merkezden yada AFAD’dan çağrı geldiği zaman derneğimizde buluşup oradan hareket ediyoruz. Deprem durumunda ise çok farklı oluyor. Türkiye geneli bir plan yapılıyor. Fethiye’de olacak olası bir durumda zaten dışarıdan gelecek ekibin yönlendirmesi durumunda çalışmalarımız sürüyor. Çünkü bizimde ailemiz olduğundan buradaki kişilerin yardım edebilme durumları kalmıyor. Biz sadece o durumda dışarıdan gelen ekipleri yönlendirme kısmında görev alabiliyoruz.” Dedi. 
“132 İNSAN KURTARILDI”
Fethiye AKUT olarak kuruluşundan bugüne kadar 169 operasyonda 132 insan hayatı kurtarıldığını söyleyen Ongün “3 gün önce kurtardığımız keçi ve oğlak ile birlikte 21 keçi, 2 deniz kaplumbağası, 1 martı ve 1 kedinin telef olmasını önlemişiz. Ekibimizi saha da görev alırken herhangi bir durum yaşanmaması için aktif eğitimler ile dinç tutmaya çalışıyoruz. Fethiye, Seydikemer, Dalaman, Ortaca, Antalya’nın Elmalı, Kaş ilçelerinde 240 okul kamu kurum ve kuruluşlarda 39 bin öğrenci ve vatandaşa eğitim seminerleri verildi.” dedi. 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE YAPILACAK İŞBİRLİĞİ 
Fethiye Belediyesi Jeoloji mühendisleri Serhat Karagöz ve Serhan Çoban Fethiye Belediyesinin, Büyükşehir belediyesi ile yaptığı çalışmalar ve hedefler ile ilgili olarak şunları söylediler; “Valilik, Kaymakamlık, Büyükşehir öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşlara ait binaların deprem risk gruplarının tespit edilmesi için çalışma başlatılarak gerekli önlemler alınmaya çalışılıyor. Büyükşehir öncülüğünde afet müzeleri ve sergileri düzenleyerek toplumu deprem farkındalığının arttırılması planlanıyor. Büyükşehir tarafından afet koordinasyon kurulu oluşturulması konusunda AKOM ile görüşülmesi ve bu hususlarda gerekli eğitimlerin verilmesinin AKOM’dan talep edilmesi. Büyükşehir öncülüğünde Muğla il sınırları içinde deprem master planının yapılması talep edilmedi. Büyükşehir Belediyesi ile görüşülerek bazı mahallelerde deprem konteynırı konuşlandırılması. Afet bilinçlendirme parkı oluşturulması, deprem simülasyon tırı oluşturularak vatandaşlara gezici eğitimlerin verilmesi, il geneli deprem üreten fayların ortaya konması için paleosismoloji çalışması yaptırılması, toplanma alanları ile ilgili ortaklaşa çalışma yapılması bu alanlarda alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve araç gereç ekipmanları olan konteynırların temin edilmesini sağlamak. Afet ve acil durumlarda müdahale için gerekli hazırlıkların birlikte yapılması.” 
 

Erdoğan Karagöz

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN