Trakeaözofageal fistül - Serdar Kaya / Sağlık Olsun

Trakeaözofageal fistül


Trekea–soluk borusu, Özofagus–yemek borusudur. Atezi, açık olması gereken bir boşluğun kapalı olmasıdır. Fistül, iki kanal–boşluk arasında tünel-bağlantı olmasıdır. Trakeaözofageal fistül, yemek borusu ve soluk borusu arasında bir bağlantı olmasıdır. Trakeaözofageal fistül sık görülen doğuştan gelen solunum yolu anomalisi olup 3500 doğumda 1 görünür. Trekeaözofageal fistüle genellikle yemek borusu-özofagus atrezisi de eşlik eder ve bu anomalinin farklı varyasyonları mevcuttur. En sık görülen tipi Tip C olup proksimal kör bir özafagus atrezi ucu ve distalde trakeaözofageal fistül olup vakaların %84’ü bu şekilde görülür. Vakaların %50’sinde çeşitli VACTERL  (Omurga defektleri, Anüs atrezisi, Kalp defektleri, Trakeaözofageal fistül, Böbrek anomalileri ve Kol-bacak uzuv anomalileri) ve CHARGE sendromu (Gözde coloboma deliği, Kalp defektleri, burunda choanae atrezisi, gelişme geriliği, genital anomaliler, ve kulak anomalileri) ve konjenital kalp ve genito-üriner defektler gibi başka anomaliler de eşlik edebilir. 

Trakeaözofageal fistül nasıl bulgu verir?
Vakaların 2/3’ünde su fazlalığı polihidramnioz görülebilse bile tanısı genellikle çoğu vakada doğum sonrasında konulur. 
Bebekler doğum sonrası genellikle hemen semptomatik hale gelir. Ağızdan fazla sekresyonlar, salya gelmesi, morarma, solunum sıkıntısı, beslenememe görülebilir. Trakeadan mideye fistül var ise midede şişme görülür. Mide içeriğinin reflüsü aspirasyona bağlı zatüreye ve ciddi bir riske sebep olabilir. 
Fistül deliği büyükse süt ile beslenirken hemen öksürme ve salya gelmesi görülürken; fistül deliği küçük ise tanı daha geç konulabilir. 4 yaşında tanı konulanları bile vardır. Bu hastalarda da beslenme ile birlikte hafif solunum sıkıntısı ve zaman zaman da zature atakları görülür. 
Trakeaözofageal Fistül Tanısı Nasıl Konulur?
Nazogastrik katateri ağızdan ilerletildiğinde mideye inmeyip 10-15 cm’de kalması ve radyolojik görüntüleme yöntemleri ile tanı konulur. Röntgende kateter geri dönmekte olup, mide ve barsaklar gaz ile şişmektedir. Tanı için su bazlı kontrastlı filmler de çekilebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trakeaözofageal Fistül Tedavisi Nasıldır?
Tedavi cerrahi olarak trakea ve özofagus arası fistülün onarılması ve aradaki mesafe uygun ise mümkün olan en kısa sürede yemek borusunun uç uca dikilmesidir. Yemek borusu uçları arası mesafe fazla ise ameliyat, yemek borusunun büyümesi için 9 aya kadar ertelenebilir. Çok düşük doğum ağırlığı olan bebeklerde de fistül kapatıldıktan sonra, yemek borusunun uç uca anastamozu ertelenebilir.
Cerrahiden sonraki yıllarda özofagus ve mide hareketleri, boşalma ve reflü problemleri açısından ve akciğer problemleri açısından da multidisipliner bir ekip ile yakinen takipleri yapılmalıdır.  
Sonuç olarak; yenidoğanlarda salya, beslenememe ve akciğer problemleri trakeaösofageal fistülü akla getirmeli; cerrahi tedavisinin ve takiplerinin multidisipliner bir ekip ile başarılı bir şekilde yürütülebileceği bilinmelidir.

YAZIYI PAYLAŞ!

saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Barbunn Popup