İdrar Kaçırma Tedavisi Nelerdir? - Serdar Kaya / Sağlık Olsun

İdrar Kaçırma Tedavisi Nelerdir?


İdrar kaçırma şikâyeti ile başvuran hastaların tedavisinde ilk olarak konservatif, yani cerrahi olmayan seçenekleri uygulanır. 
Davranış – yaşam tarzı değişiklikleri ile konservatif tedavi;

Kafein, alkol, diüretik (idrar söktürücülerin) ve aşırı sıvı alımının azaltılması, 
Çok zıplamalı-ıkınmalı-ağırlık kaldırmalı sporların azaltılması, 
İyi diyabet-şeker kontrolü, 
Kilo verme, 
Kegel egzersizleri (vajen etrafı kasları güçlendirici egzersizler)

İlaç tedavisi: İdrar kaçırma tedavisi idrar kaçırmanın çeşidine, ne kadar şiddetli olduğuna ve neyin sebep olduğuna bağlıdır. İdrar kaçırmayla kendi başına üstesinden gelme tedavileri çoğu zaman ilaç tedavisiyle birleştirilir. İdrar kaçırma tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlar, muskarinik reseptör antagonistleri (MRA), mirabegron ve östrojendir. Diğer ilaçlar arasında desmopressin ve duloksetin yer alır. Özellikle Urge-sıkışma tip inkontinası olan hastalarda antimuskarinik ilaç kullanımı daha ön plandadır. İdrar yolu enfeksiyon saptanırsa antibiyoterapi ile pek çok idrar kaçırması da düzelmektedir. Vajinal atrofi ön planda olan hastalarda östrojen tedavileri ile çok başarılı sonuçlar alınmaktadır.
Daha Çok Cerrahi Tedaviye Yanıt Veren Stres Tip İdrar Kaçırmaya Yapılan Cerrahi Tedaviler Nelerdir? 
Vajinal cerrahiler:
Midüretral sling: TOT (Trans Obturator Tape), mini-sling ve TVT (Tension free Vaginal Tape) Sling: Bunlar Match cerrahileri olup; stres tip idrar kaçırmada en sık yapılan ve en çok bilinen başarılı ameliyatlardandır.

İdrar Kaçırma Tedavisinde En Çok Bilinen ve En Sık Yapılan Cerrahi Olan TOT (Trans Obturator Tape) Ameliyatı Nedir? Nasıl Yapılır? Ne Kadar Sürer?
TOT sling ameliyatında karından hiçbir kesi yapılmaz. Vajen bölgesinde idrar çıkış yerinin 1-2 cm aşağısından yapılan 2cm’lik küçük bir kesiden girilerek gevşemiş olan üretraya sentetik match askı desteği obturator fossaya doğru sağlanır. TOT sling ameliyatı ortalama 15-25 dakika sürmektedir. Vajene kendiliğinden eriyen dikişler kullanıldığından yeniden dikişlerin alınmasına gerek olmaz. Günlük cerrahi işlem gibi hastanede yatmadan spinal anestezi veya sedasyon ile de yapılabilir. Başarı oranı %64,1 dir.  Komplikasyonları dikiş bölgesi pubis arkası bölge ağrısı ve ikincil işlem ihtiyacı olabilmesidir.
Mini-sling: İşlem olarak TOT veya TVT’ye benzer; daha basit bir işlem olup komplikasyonları daha azdır.  Match uzunluğu 40 cm yerine 8 cm’dir. Transobturator veya retropubik uygulanabilir.
TVT (Tension free Vaginal Tape) Retropubik Sling: Vajen bölgesinde idrar çıkış yerinin 1-2 cm aşağısından yapılan 2cm’lik küçük bir kesiden girilerek gevşemiş olan üretraya sentetik match askı desteği mesane boynu strafından pubik kemik arkasına doğru sağlanır. Başarı oranı %89,1 ‘dir. Damar komplikasyonları, mesane- üretra komplikasyonu TOT sling’e oranla daha çok görülür. TOT sling’e oranla idrara yapma problemleri de daha fazladır.

İdrar Kaçırmaya Farklı Alternatifler Nelerdir?
Mesane boynuna yapılan sling: Genellikle otolog fasyal slingidir. %89,4 başarı oranı vardır. Çok nadiren match de kullanılabilir. Vajinal veya karından uygulanabilir.
Daha çok sentetik match istemeyen hastalara uygundur
Midüretral sling kontrendike ise veya daha önceden midüretral sling denenmiş fakat başarılı olamadıysa yapılan cerrahilerdir. Prolapsus veya askı amaçlı vajen ön yüzüne yerleştirilen eski başarısız macth çıkartılıp, yerine otolog fasya slingi koyulması ile başarılı sonuçlar elde edilmektedir.
Fikse hereketsiz üretralı ciddi stres inkontinansı olan hastalara uygundur.
Üretral divertikül veya fistül onarımında da başarılıdır. 

Üretral enjeksiyonlar
Cerrahi tolore edemeyecek hastalara uygundur
Cerrahi istemeyen hastalara uygundur.
Önceden idrar kaçırma işlemi görmüş ama şikâyeti devam eden hastalara uygundur.
Karından yapılan cerrahiler:
Son Dönemde Popülerliği Yeniden Artan Bir Ameliyat Olan Modifiye Burch Retropubik Kolposuspansiyon (Retropubik Üretropeksi) Nedir?
İngiltere ‘de match komplikasyonlarının artması neticesinde match cerrahisi artık yapılamamaktadır. Stres tip idrar kaçırmasında tüm dünyada en çok yapılan cerrahi olan match cerrahisinin en büyük alternatifi olan Burch cerrahisi bu nedenle yeniden gündeme gelmiş ve tüm dünyada popüler hale gelmiştir. 
Burch cerrahisinde üretra etrafındaki vajen dokusu pubis kemiği arkasındaki fasyaya askı dikişleri ile asılmakta ve bu şekilde stres tip idrar kaçırma şikayetlerinin %76,6 oranında iyileştirdiği görülmektedir.
Burch cerrahisi mini-laparatomi ile olduğu gibi artık laparoskopik yani kapalı yöntemle de kolayca yapılabilmektedir. Mini-laparatomide genel anestezi veya spinal anestezi tercih edilebilirken; laparoskopide genel anestezi tercih edilmektedir. Match kullanılmadığı için match cerrahisi komplikasyonlarının hiç birisi Burch cerrahisinde görülmez.
Yaklaşık 30 dakika olan çok kısa ameliyat süresi ve post-op 6. saatte eve taburcu mümkün olmaktadır. Hasta ertesi gün günlük hayatına geri dönmektedir.
Artifisyal idrar sfinkteri cerrahisi:
Çok nadir bir cerrahidir. İntrinsek sfinkter yetmezliği olan hastalarda laparoskopik kapalı yöntemle retsius boşluğuna girerek artifisyel bir uretral sfinkter oluşturulmasıdır. Zor ve ileri düzey girişimsel bir cerrahi olduğu için ve yüksek bir revizyon oranı sebebiyle öncelikle ilk basamak cerrahi olarak tercih edilmemelidir.
İdrar Kaçırma İçin En Yeni Uygulamalardan Biri Olan Ve Çokça Merak Edilen Mesane Botoksu Nedir?
Urge-sıkışma tip inkontinası olup idrar kaçırma için olan antimuskarinik ilaç kullanımını kontrendike olduğu veya çok uzun süre ilaç kullanmak istemeyen hastalara yapılır. Sistoskop ile idrar torbasına girilerek aynı mide botoksunda olduğu gibi mesane boynuna 4 kadran çok ince uçlu iğnelerle mesane botoksu yapılır.

Sonuç olarak: 
Kadınların günlük yaşamlarını, hayat kalitesini ve özgüvenini negatif etkileyen problemlerin başında istemsiz bir şekilde idrarını tutamaması gelmektedir. Çarşıya bile gidemeden 2-3 kez çamaşır değiştirmek zorunda kalan; misafirlikte her gülmede, her hapşırmada idrarını tutamayan hastaların sosyal hayatı ve hijyeni çok olumsuz etkilenmektedir. Bazı hastalar ilişki sırasında bile idrarını tutamadığı için cinsel hayatı da etkilenebilmektedir. Kadınların yaklaşık %50'sinde idrar kaçırma problemleri görülse de; hastaların çoğu tedavi seçeneklerini bilemedikleri için veya doktora gidildiğinde utanıp şikâyetlerini yeterince anlatamadıkları için tedavi alan hasta oranı bunun yarısından da azdır. Yani birçok hasta bu şekilde yaşamaya devam etmektedir. İdrar kaçırma özellikle ileri yaştaki kadınların önemli bir problemi olarak karşımıza çıksa da; genç kadınlarda da görülebilmektedir.
İdrar kaçırma sorununuza bir çözüm bulmak ve tedavi yöntemlerini öğrenmek için bir kadın doğum uzmanına başvurmak çok önemlidir. Bu konuda yardım istemekten korkmayın. Size uygun tedavi yöntemi ile idrar kaçırma sorununuzdan kurulabilir ve hayat kaliteniz yükseltebilirsiniz.

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Barbunn Popup