Gebelikte Miyom


Miyomlar rahimin düz kas dokusundan kaynaklanan iyi huylu tümörlerdir. Kadınlarda oldukça sık olarak görülürler ve bu nedenle de gebelik döneminde de sık rastlanırlar. Miyom toplumda çok sık görüldüğü için ve pek çok kadın da miyom ile gebe kaldığı için; miyom gebeliğe zarar verir mi sorusu hep akla gelmektedir.

 

Gebelikte Miyom Hamileliğe Zarar Verir Mi?

Aslında çoğu kadın gebeliğinde miyomla ilgili, bir sorun ve komplikasyon yaşamaz. Yaşarsa da ağrı en sık görülen semptomdur. Ağrının sıklığı miyomun büyüyen çapı ile doğru orantılıdır. Miyomlar bazı obstetrik komplikasyonlar artmıştır:

 • Düşük
 • Vajinal kanama
 • Erken doğum
 • Gelişme geriliği
 • Doğum
 • Anormal fetal pozüsyon
 • Plasenta dekolmanı -ayrılması

 

Miyomlar Gebelikte Büyür Mü?

Miyomlar östrojen hormonuna bağlı olarak gelişme gösterdiklerinden gebelikte artan östrojen salgısının etkisiyle büyümeye eğilimlidirler. Gebelikte genellikle ilk 3 ayda miyomlar büyür, sonraki aylarda çok fazla büyüme göstermezler.

 

Gebelikte Hangi Miyomlar Daha Tehlikelidir?

 • >3cm ‘den büyük miyomlar
 • Plasentanın arkasına yerleşmiş retroplasental miyomlar
 • Rahim içi endometrial kavitenin biçimini bozan miyomlar
 • Çok sayıda miyom var  ise

 

Gebelikte Miyomlar Alınmalı Mı?

Gebelikte ne olursa olsun, miyom alınmasından – cerrahiden kaçınılmalıdır.  Alınırsa:

 • Çok fazla kanama olabilir
 • Uterus (Rahim) yırtılabilir
 • Düşük olabilir
 • Eken doğum olabilir

Doğumda-Sezeryan Sırasında Miyomlar Alınmalı Mı?

Sezeryan ile doğumda da miyom alınmasından – cerrahiden özellikle rahim içi kas dokusundan bir kesi gerektiryorsa aşırı kanama riskinden dolayı kaçınılmalıdır. Öyle ki; kontrol edilemeyen şiddetli kanama rahim alınmasını bile gerektirebilir.

 

Gebelikte veya Sezeryan İle Doğumda Hangi Durumda Miyom Alınması Kaçınılmaz Olur?

 • Akut batın veya barsak tıkanıklılığı varsa pedinküllü veya subseröz myomların hamilelikte alınması gerekebilir.
 • Vajen içine sarkan bir miyom eğer çok kanıyorsa, çok ağrılıysa, idrar yapamamaya- retansiyonuna neden ise, enfeksiyon odağı haline gelmişse miyomu transvajinal olarak çıkartılması gerekebilir.
 • Sezeryan sırasında sezeryan kesisinin kapatılmasının sadece miyomun çıkarılması ile mümkün olduğu durumlarda ancak miyom alınmalıdır.
 • Eğer[SK1]  plasenta kısmen de olsa büyük bir submüköz- rahim iç yüzünden kaynaklanana miyoma tutunduysa ve doğum sonrası şiddetli bir rahim atonisi kanaması başladıysa; atoni kanamasını durdurmak için miyomektomi yapılması gerekebilir.

 

Gebelikte Miyom Ağrısı İle Nasıl Başedilir?

Bazen hızlı büyüme neticesinde miyom yeterince beslenemediğinden dolaşımı aksar ve miyomda dejenerasyon (bozulma) denen durum ortaya çıkar. Bu durum kendini karında ve özellikle de miyomun bulunduğu bölgede ağrı şeklinde belli eder. Bu ağrı bazı durumlarda apandisit, plasentanın erken ayrılması ve erken doğum tehdidi gibi durumlarla karışabilir. Miyomu olan anne adayının her karın ağrısı şikayetini mutlaka doktoruna bildirmelidir. Diğer ağrı nedenleri (apandisit, plasentanın erken ayrılması, erken doğum tehdidi gibi) de araştırıldıktan sonra, dejenerasyona bağlı olduğu düşünülen ağrı için destek tedavisi, serum ve tabi ki paracetamol ilk müdahale olmalıdır. Kısa süreli opioid kullanımı olabilir. 32 hafta altı gebeliklerde kısa süreli iboprofen veya endometazin gibi non steroid anti inflamatuar ilaçlar kullanılabilir. Diğer tedavilere dirençli çok şiddetli ağrılı olgularda Epidural analjezi denenebilir.

 

Miyomlar Nasıl Takip Edilir?

Gebelikte miyom tanısı konulması durumunda, gebe daha yakından takip edilmelidir. Gebede  olabilecek her karın ağrısının değerlendirilmesi gerekir .Ultrason ile takip çoğu gebede yeterlidir, bazen MR çekilmesi de gerekebilir.

 

Gebelikte Miyom Varsa Doğum Nasıl Olmalıdır?

-Normal vajinal doğum pek çok olguda başarı ile gerçekleştirilebilmektedir. Sezeryan ancak standart obstetrik endikasyonlara göre seçilmelidir.

 • Malpresentasyon -bebeğin çıkıma uygun olmayan bir geliş anomalisi varsa
 • İlerlemeyen eylem varsa
 • Miyom doğum kanalını tıkadı veya daralttı ise sezeryan ile doğum tercih edilmelidir.

 

Eğer gebelikten önceki miyomektomide endometrial kaviteye girildiyse veya çok sayıda miyom çıkarıldı ise de sezeryan ile doğum tercih edilmelidir. Önceden miyomektomi olmuş hastalarda bu kriterler yok ise doğum sezeryanla mı yoksa vajinal yolla mı yapılacağı kararı önceden bir sezeryan doğumu olmuş bir hasta gibi değerlendirilerek verilmelidir.

Önceden histeroskopik miyomektomi öyküsü varsa nadir de olsa plasenta akreata riski unutulmamalı; gebeliğin 6.7. ayında ultrasonlar ile bu risk varlığı araştırılmalıdır.

Sezeryan sırasında kesi myomdan yapılmamalıdır. Çünkü rahimin kapatılması miyom çıkartılmadan imkansız hale gelir. Bu hastalarda sezeryan kesi yerini belirlemek için intraoperatif ultrason kullanılabilir.

 

Önceden Miyomektomi Geçirmiş Bir Hastada Sezeryan İle Doğum Zamanı Ne Olmalıdır?

37. hafta ile 38 hafta 6 gün arası bir tarih verilmesi idealdir. Önceden çok büyük dev bir myom çıkartılma öyküsü var ise sezeryan ile doğum (tıpkı klasik insizyon bir sezeryan öyküsü varmış gibi değerlendirilerek) 36. haftaya çekilebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 [SK1]

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Barbunn Popup