Covid-19 pozitif olan gebelerde doğumun zamanlaması - Serdar Kaya / Sağlık Olsun

Covid-19 pozitif olan gebelerde doğumun zamanlaması


Doğumun zamanlaması, annenin durumu, eşlik eden hastalıklar, gebeliğin haftası ve gebe ve yakınları ile bilgi paylaşımı ile karar verme esasına göre kişiselleştirilerek verilir.

SEMPTOMU OLMAYAN VEYA HASTALIĞI HAFİF ATLATAN GEBELERDE; 
Asemptomatik veya semptomları hafif seyreden gebelerde 39 hafta üzeri doğum planlanmalıdır. Bu şekilde planlana doğumun spontan doğum başlamadan önce maternal durumun kötüleşme riski azalttığı düşünülmektedir.  
39 hafta altı olan asemptomatik veya semptomları hafif seyreden gebelerde ideal olarak doğum izolasyon durumu kaldırıldıktan sonra gerçekleştirilir. Böylece doğum sonrası yenidoğana bulaşma riski azalmış olur.
39 haftadan az Covid 19 olan ve semptomları şiddetli olmayan gebelerde aynı zamanda tıbbi/obstetrik komplikasyonları (örneğin, doğum öncesi membran rüptürü, preeklampsi) da varsa; hasta için doğum zamanlaması, genel olarak, spesifik tıbbi/obstetrik için olağan protokollerle belirlenir.

HASTALIĞI AĞIR GEÇİREN GEBELERDE:
Hastalığı ağır geçiren gebeler için dikkate alınması gereken birçok konu vardır ve doğum zamanlamasının bireyselleştirilmesi gerekir.
Annenin solunum hastalığının doğumla düzelip düzelmeyeceği ve anne semptomları akut olduğunda doğum odasında ve doğum sonrası bulaşma riski belirsizdir.
Maternal antikor üretiminin ve dolayısıyla pasif yenidoğan bağışıklığının gelişmek için zamanı olmayabilir.
Maternal IgG antikor seviyeleri maternal enfeksiyondan hemen sonra yükselir ve semptomların başlamasından >30 gün sonra zirve yapar; yüksek plasental antikor transferi enfeksiyon başlangıcı doğumdan en az 60 gün önce olduğunda etkinlik elde edilir. Bununla birlikte çok şiddetli hastalıklarda hastalığın şiddetinin transplasental antikor transferini etkileme düzeyi henüz aydınlatılamamıştır.
Gebelikte normalde de olan artmış oksijen tüketimi ve azalmış fonksiyonel rezidüel kapasite, pnömonili hastalarda maternal kötüleşmeyi kolaylaştırabilir.
Çoğul gebelikten kaynaklanan aşırı uterin distansiyon veya üçüncü trimesterde şiddetli polihidramnios, pulmoner fonksiyonu daha da olumsuz etkileyebilir.
Hastanede yatan pnömonisi olan ancak entübe edilmemiş Covid-19’ lu gebelerde, kötüleşen durum ortamında 32 ila 34 hafta arasındaki gebeliklerde doğum düşünülebilir. Bunun mantığı, doğumun pulmoner durum daha da kötüleşmeden gerçekleştirilmesi ve devam eden maternal hipokseminin fetüsü de tehlikeye atma riskine sokmasıdır. 
Çok erken doğmuş bebeklerin bilinen morbidite ve mortalitesi göz önüne alındığında ise; hastanede yatan pnömonisi olan ancak entübe edilmemiş Covid-19'lu gebelerde, ikinci haftada annenin durumu daha da kötüleşebilse bile; 32 haftadan önce doğum planlanmamaktadır. 
Yoğun bakımda yatan Covid-19 ile entübe olan durumu kritik hamile hastanın doğumunun zamanlaması zordur; ve ortak bir görüş birliği yoktur: 
Bazı otörler 32 ile 34. gebelik haftası sonrası eğer anne sonradan daha da kötüleşirse diye hamilelikle ilgili olabilecek problemlerin önlenmesi için doğumun gerçekleştirilmesini savunurlar; ancak bu annenin durumunu kötüleştirebilir. 
Diğer otörler ise doğumu sadece dirençli hipoksemik solunum yetmezliği olan veya kritik hastalığı kötüleşen hastalar için düşünürler.
Yaşaya bilirlik ile <30 ila 32 hafta arasında, annenin durumu stabil kaldığı veya düzeldiği sürece, iyatrojenik erken doğumdan kaynaklanan yenidoğan morbidite/mortalitesi ve muhtemelen maternal morbiditeden kaçınmak için genellikle fetal izleme ile devam eden anne desteği önerilir. Çok kritik durumlarda (örneğin, dirençli COVID-19 ile ilişkili solunum yetmezliği), maternal ECMO (ekstrakorporeal membran oksijenasyonu yaşam desteği) gerekli olabilir. ECMO mevcut değilse, hastanın bulunduğu 3. Basamak bir tesise nakledilmesi düşünülmelidir.
Sonuç olarak; Covid -19 pozitif gebelerin doğum zamanlaması her hastaya ayrı karar verilerek kişiselleştirilerek verilir; hem anne hem de bebek için doğru zamanın planlanması önemlidir.  

  

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
04Ağs

Vajinal Enfeksiyon- Vajinit nedir?

28Haz

Histeroskopi Nedir?

15Haz
31May

Bartholin Bezi Kisti ve Apsesi

22May
saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Barbunn Popup