CHP’nin Dış Politika Vizyonu!


Dış politika nedir, ne işe yarar? En yalın tanımıyla bir siyaset biçimidir. Bir devletin ulusal çıkarlarını korumak, hedeflerine ulaşmak için diğer devletler ve uluslararası kurumlarla yürüttüğü her tür ilişkidir. Başta siyasal, ekonomik, kültürel ve hukuki olmak üzere çok boyutlu unsurları içerir. Tam da bu nedenle dış politika, iç politikadan bağımsız düşünülebilecek bir alan değildir. İkisi arasındaki çizgi gittikçe silikleşiyor. Her ulusal devlet gibi Türkiye de dünya üzerindeki varlığını baki kılmak için uluslararası arenada tarihsel ve siyasal hafızasına uygun yeni politikalar üretiyor. Yeni dış politika, geçmişten büsbütün kopuş anlamına gelmiyor.

Türkiye’nin yakın geçmişi dış politika hakkında yeterince fikir verir: Yeri gelmiş ulusal çıkarlarına uygun yeni siyasallıklar icat etmiş, bazen denge politikası güderek varlığına yönelen saldırıları engellemiş, bazen de ABD’ye veya Avrasya ülkelerine yakın politik duruş sergilemiştir. Ancak Türkiye, tarihin hiçbir döneminde siyasal iradesini başka bir devletin ulusal çıkarına peşkeş çekmemiştir. Burada üzerinde durulması gereken nokta, Türkiye’nin dış politika alanındaki siyaset kodlarının, siyasi ve diplomatik geleneğine uyumlu bir biçimde değişmesidir.

Zamanın ruhu, dış politikanın temel parametrelerini de dönüştürüyor, hiç kuşkusuz. Ağır bir ekonomik krizin ardından iktidara gelen AK Parti, iç sorunların yanı sıra dış politikayı ilgilendiren sorunlarla da karşı karşıya kalmıştı. Dış politikanın ana başlıklarını; Filistin-İsrail meselesi, Mısır’da Sisi’nin yapmış olduğu darbe, Avrupa Birliği üyeliği, ABD ile yaşanan gerilim, uluslararası güvenlik sorununa dönüşen FETÖ, Suriye’de yaşanan insanlık dramı ve PKK terörü oluşturuyor. On altı yıldır iktidarda olan AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile beraber Türkiye, jeopolitik ve jeostratejik konumuna uygun çok boyutlu ve aktif bir dış politika üretmeye başlamıştır.

Peki, ana muhalefet partisi CHP’nin herhangi bir dış politika söylemi var mıdır? CHP, dış politikada kime ne söylüyor? Hangi politikayı savunuyor ve nasıl bir politik tasavvura sahip? CHP’nin dış politika anlayışının parametreleri nelerdir? Mustafa Kemal Paşa tarafından 24 Nisan 1931 tarihinde yapılan seçimler öncesinde söylenen “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” söylemi neyi ifade etmektedir? Dahası, CHP’nin sıklıkla atıf yapmış olduğu bu motto ile Mustafa Kemal ve CHP aynı hedefe mi işaret etmektedir? Paşa ile CHP, bir eksen kayması mı yaşıyor?

Asıl soru şu; CHP, dış politika alanındakime nesöylüyor?

Bu sorular, CHP’li dostlar için… Cevapları onlar bulmalı…

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
12Kas

CHP’nin Dış Politika Vizyonu!

27Ağs

Türkiye Krizi Nasıl Aşar?

30Tem
23Tem
10Tem

Dip Dalga Geliyor!