FETHİYE VE KOZMOPOLİTLİK - Mustafa Saatcı / Mavi Köşe

FETHİYE VE KOZMOPOLİTLİK


Kozmopolit, bir sıfat olarak Türk Dil Kurumu tarafından “Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran.” olarak tarif ediliyor. Bu tarifi, ‘’Farklı kültür ve kişiliklerin bir arada bulunması.’’ diye de genişletebiliriz. Yazımızda kozmopolitliği, ikinci cümledeki genişletilmiş anlamına göre kullanacağız.
Fethiye’mizin Türkiye ve dünya genelindeki ününü bir kez daha açıklamaya hiç gerek yok. Kendi kategorisindeki şehirler içinde parmakla gösterilecek birçok özelliğe sahip. Hem şehir hem kasaba özelliklerini aynı anda taşıyıp, bunların her ikisine de ait alametifarikalarını gösterebilen bir yerdir Fethiye. Sahip olduğu farklılıklarıyla, kendine has kültürünü oluşturabilmiş nadir yerleşim merkezlerinden biridir. Özellikle ‘’ada, göçmen ve yörük’’ üçlemesi bu özgün kültür ebrusunun esas unsurlarını teşkil etmiştir. Böyle farklı özellikleri olan bir şehri farklı karakterdeki kişiliklerin yaşamak için tercih etmesi de normaldir. Bu tercihlerin artmasıyla birlikte Fethiye, ciddi bir göç dalgasının tesiri altına girmiştir ve bu sebeple nüfusu çok hızlı bir şekilde artış göstermektedir. 
Her türlü eğitim kademesinde bulunan kaliteli okullar, üç tane hastane, sporun birçok branşını yapan ve sahiplenen toplum, deniz, ılıman iklim, hoşgörülü insanlar, halkın kullanımına sunulan doğal güzellikler, yerel gıda üretimi, hem sahil hem yayla coğrafyasına sahip olma, Akdeniz ve Ege kültürlerinin kesişim noktasında bulunma gibi özellikler, bu nüfus artışının ivmesini yükseltmektedir. 
Bazı durumlarda toplumun dışladığı veya toplumu dışlayan kişilerin sığınağı olurken, günümüz metropollerinin keşmekeşinden bıkmış insanların kalan hayatlarına sunduğu güzel bir hediyedir Fethiye. İşte bu farklı kişilerin farklı amaçlarla gelip şehrimize yerleşmeleri nüfus özelliklerimizi ciddi olarak değiştirmektedir. Böylelikle, bu saydıklarımızın hepsi Fethiye nüfusunu her geçen gün daha da çeşitlendirmektedir. Hele buna bir de Türkiye dışından gelip yerleşenleri de eklediğimizde ortaya kozmopolitliği hızla artan bir toplum çıkmaktadır. Bu süreçte olumlu veya olumsuz özellikleri olan farklı kişiler hemşehrilerimizin arasına katılacaklardır. Bunların içinden bazılarının çok özel meziyetlerinin olması hiç de sürpriz olmayacaktır. Nüfusumuzda devam edecek olan bu değişim süreci içinde özel meziyetleri olan insanlardan faydalanmanın yollarını bulmalıyız.
Türkiye’nin ve dünyanın en iyi üniversitelerini bitirmiş, yine bu üniversitelerde hocalık yapmış, mesleği açısından başarılarla anılan birçok insan şehrimizde yaşamaktadır. Felsefenin, sanatın, kültürün, edebiyatın, mühendisliğin, hekimliğin, bilimin ve teknolojinin zirvesinde bulunmuş ve bulunan insanlar şehrimizin sakini olmuşlardır. İddia ediyorum ki Fethiye’de bir kafede otururken bir Harvard’lıyla, bir Oxford’luyla veya bir CERN çalışanıyla karşılaşabilirsiniz. Sanatın ustalarını, alanında en iyi olan öğretmenleri, teknoloji şirketlerinin sahiplerini, veri madencilerini sahil bandında yürüyüş yaparken veya bisiklet yolunda pedal basarken görebilirsiniz. Fethiye’nin köylerine, özellikle Kaya, Faralya ve Üzümlü’ye, yerleşenler ise bu konuda özel bir araştırmayı hak edecek niteliktedirler. 
Bu saydıklarımızın yanında Fethiye’nin kendi parlak evlatlarını da unutmamak gerekir. Gerçekten bu toprakların yetiştirdiği şahsiyetler büyük başarılara imza atmış çok değerli makamlarda bulunmuşlardır. Bunların bazıları şehirle bağlantılarını korurken bazıları uzakta kalmıştır. Bazıları da emekliliklerini geçirmek üzere eve avdet etmişlerdir. Bu cennetten hiç ayrılmadan “eski tüfek” misali ocağı bekleyenlerin içinde de hepimizin gururla bahsedeceği başarılı hemşehrilerimiz vardır.
Yerlisiyle, yabancısıyla farklı kaynaklardan beslenmelerine rağmen Fethiye’yi merkez alan bu insanlara sahip olmak bir şehir için gerçek bir hazinedir. Bunun farkında olmak ve bu potansiyelden faydalanmak ise memleketimizin geleceği için önemli bir ayrıcalık oluşturacaktır.
Şehrimizin dünden bugüne değişen ve büyüyen onlarca sorunu olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi o sorunlara tek tek değinmek istemiyorum. Sorunların varlığını kabul ediyorsak, her bir sorun için çözüm aramamız da gayet normaldir. Çözüm için öncelikle fikir ve tecrübeye ihtiyaç vardır.  Biraz önce kozmopolitliği artan şehrimizin çok farklı beyin yapısına sahip insanları bünyesinde barındırdığını söylemiştim. Bu beyinlerin sahip oldukları tecrübeyi ve üretecekleri fikirleri şehrimizin sorunlarının çözümünde rahatlıkla değerlendirebiliriz. 
Yapmamız gereken iş, toplumumuzun içinde bulunan bu kişilerin birlikte düşünmelerini sağlamaktır. Özellikle odaklanılan bir sorun veya gelecekle ilgili bir yatırım üzerinde yapılacak beyin fırtınasının sonucunda çıkabilecek fikirler beni şimdiden heyecanlandırmaktadır. Bunun için de bu insanları bir çatı altında buluşturmanın bir yolunu bulmalıyız. Bahsettiğimiz hemşehrilerimizin birçok farklılıkları olacaktır. Onların sahip oldukları farlılıkları zenginlik olarak değerlendirip Fethiyelilik ortak paydasında bir araya getirmeliyiz. Bu amaç adına oluşturulacak bir platform veya bir dernek ilk adım olarak düşünülebilir. İşi resmiyete boğmamak adına platform olarak yola çıkmak daha uygun olacaktır. Fethiye Düşünce Platformu, Fethiye İçin Çözüm İnisiyatifi, Fethiye İçin Fikrim Var Grubu gibi adlar bu oluşum için kullanılabilir. Oluşumun işleyiş mekanizması ise çok hassas olarak planlanmalı ve kişilerin severek ve özgürce katkı vermelerinin sağlanması için bütün şartlar oluşturulmalıdır. 
Bu oluşum “Think-Tank” benzeri bir düşünce kuruluşu olarak kurgulanabileceği gibi, aynı zamanda her türlü sosyal faaliyet için bir danışma kurulu özelliğini de üstelenebilecektir.   
Fethiye’nin ortak paydası olan FETAV ve Üniversitemizin Fethiye’de bulunan birimleri bu konuda öncülük edebilecek altyapıyı belli bir süre için sunabilirler. Bu oluşum şehrin sorunlarına odaklanmanın yanında, şehrin gençlerine bilgi ve tecrübeleri aktarma misyonunu da üstlenebilir.  
Bahsettiğimiz uygulamaları gerçekleştirmek üzere kurulması öngörülen bu oluşum taşıdığı özgün değerle şehrimiz ile birlikte anılabilecektir. Sahip olunan farklılıkları, sorunların çözümü ve yarınların inşası amacıyla değerlendirmek güzel bir örnek teşkil edecektir.  Fethiye’miz birçok ilki başarmış bir şehirdir ve eğer isterse bunu da başarabilecek potansiyele ve kabiliyete sahiptir. Yeter ki memleketimize daha geniş açı ile bakmayı becerelim. 
 

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
24Şub

Fethiye ve Birkaç Özelliği

17Şub

Römork Cenneti Fethiye

10Ara

Yapay Et III

30Ekm

Yapay Et II

15Ekm

Yapay Et I

saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Barbunn Popup