Kutlu Nebi’den Bir Demet Hadis-İ Şerif - Kamil Oktay (Fethiye Müftüsü)

Kutlu Nebi’den Bir Demet Hadis-İ Şerif


Değerli okuyucular, 
İslam’ın emir ve yasaklarındaki gaye bir cümleyle şu şekilde ifade edilebilir: “Yaratana kulluk, yaratılana şefkat ve merhamet.” Bunun üzerine bu gün sizlerle, âlemlere rahmet olarak gönderilen, son peygamber, son nebi, son elçi Hz. Muhammed (sav) Efendimizin; iman, ibadet ve güzel ahlakla ilgili hayat veren sözlerinden bir kaç tanesini paylaşmak istiyorum. Akıllarda kalıcı olması için maddeler halindeki hadis-i şerifleri kaynaklarıyla sizlere sunmak istedim. İstifade etmek ümidiyle…

Şu iki kişiye gıpta edilir: Abdullah İbni Mes'ûd (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) şöyle buyurmuştur: 
“Şu iki kişiye gıpta edilir. (Hayranlık duyulur ve örnek alınır.)
Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse, diğeri, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimsedir." (Buhari, İlim 15)

Şu üç kimse, imanın tadını alır:
Enes (b. Mâlik) tarafından nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: 
“Şu üç özellik kimde bulunursa o kimse imanın tadını alır: Allah ve Resûlü"nü her şeyden çok sevmek, bir kimseyi yalnızca Allah rızası için sevmek, Allah kendisini kurtardıktan sonra tekrar inkârcılığa dönmekten ateşe atılmaktan kaçındığı gibi kaçınmak.” (Müslim, Îmân, 67)

Bütün peygamberlerin dört sünneti:
“Dört şey tüm peygamberlerin sünnetlerindendir. Hayâ, (utanma duygusu), güzel koku sürünmek, misvak kullanmak (diş temizliği) ve evlenmek.” (Tirmîzî, Nikâh, 1)

İslam’ın beş şartı:
İbn Ömer"in (ra) naklettiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: 
“İslâm beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah"tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed" (sav) in Allah"ın Resûlü olduğuna şehâdet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak.”  (Buhârî, Îmân, 2)

Cenneti garanti eden altı güzel özellik:
Ubâde b. Sâmit"ten nakledildiğine göre, 
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: 
“Siz bana kendinizden altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim: 
Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğiniz zaman onu yerine getirin. Size bir şey emanet edildiğinde onu sahibine verin. Namusunuzu koruyun. (Harama) bakmaktan sakının. Elinizi (kötü işlerden) çekin.” (İbn Hanbel, V, 323)

Allah’ın himaye ettiği yedi sınıf insan:
Ebû Hureyre (r.a.) den rivayet ettiklerine göre Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:
"Yedi sınıf insan vardır ki, Allah Teâlâ onları hiçbir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Arş’ın gölgesinde gölgelendirir.
Adaletli yönetici. Allah’a ibadetle büyüyen genç. Kalbi camilere bağlı kimse. Allah için birbirini seven, bu uğurda bir araya gelip bu sevgi ile ayrılan iki kişi. Makam, mevki sahibi olan güzel bir kadın tarafından birlikte olmaya çağırıldığı halde, "Ben Allah’tan korkarım" cevabı ile karşılık veren kimse. Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak şekilde gizli sadaka veren kimse. Tenha yerde Allah’ı anarak gözleri yaşla dolup taşan kimse." (Buharı, Ezan, 36; Müslim, Zekat, 30)

Rabbim bizleri kendisine hakkıyla kul olmayı, Resulü Hz. Muhammed (sav)’e bilinçli ümmet nasip eylesin. Hayırlı cumalar diliyorum.

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
02Tem
28Haz
24Haz

ÂLEM SANAL, HESAP GERÇEK

17Haz

EBEDİ YURT; AHİRET.

10Haz
saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Barbunn Popup