Malvarlığına Karşı Suçlar - AVUKAT YUDUM SÖĞÜT

Malvarlığına Karşı Suçlar


Merhabalar. Geçtiğimiz haftalarda malvarlığına karşı suçları incelemeye başlamıştık. Bu hafta da malvarlığına karşı suçları incelemeye devam edeceğiz. 
Geçtiğimiz haftalarda da belirttiğimiz gibi, Malvarlığına Karşı Suçlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) onuncu bölümünde düzenlenmiştir. (madde 141 - madde 169) Malvarlığına karşı suçlar başlığı altında hırsızlık, nitelikli hırsızlık, suçun gece vakti işlenmesi, daha az cezayı gerektiren haller, malın değerinin az olması, kullanma hırsızlığı, zorunluluk hali, yağma, nitelikli yağma, daha az cezayı gerektiren hal, mala zarar verme, mala zarar vermenin nitelikli halleri, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, güveni kötüye kullanma, bedelsiz senedi kullanma, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, daha az cezayı gerektiren hal,  kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf, hileli iflas, taksirli iflas, karşılıksız yararlanma, şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi,  bilgi vermeme, şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebep, etkin pişmanlık, tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması başlıkları yer almaktadır.
Malvarlığına karşı suçlardan biri olan mala zarar verme suçunu, mala zarar vermenin nitelikli hallerini, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçunu ve hakkı olmayan yere tecavüz suçunu içerir maddeleri (madde 151 - madde 154) ele almıştık. Bu hafta da güveni kötüye kullanma ve bedelsiz senedi kullanma suçunu içerir maddeleri (madde 155 - madde 156) inceleyeceğiz.
TCK m. 155’de düzenlenen güveni kötüye kullanma suçu için düzenleme; 
‘’(1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkâr eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.’’ şeklindedir.
TCK m. 156’da düzenlenen bedelsiz senedi kullanma suçu için düzenleme; 
‘’(1) Bedelsiz kalmış bir senedi kullanan kimseye, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.’’ şeklindedir.
Güveni kötüye kullanma suçunun temel hali şikâyete tabidir. Fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aylık süre içerisinde şikâyet edilmelidir.
Güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hali olan ve daha ağır cezayı gerektiren hali ise şikâyete tabi değildir. Güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hali için, soruşturma savcılık tarafından resen yapılacaktır. Bu neden ile güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hali için yargılama aşaması devam ederken mağdurun şikâyetini geri çekmesinin kamu davasına herhangi bir etkisi olmayacaktır.
Bedelsiz senedi kullanma suçu da şikâyete tabi suçlar arasında yer almaktadır.  Bu suç için şikâyet süresi, fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Şayet bu süre içerisinde şikâyet edilmez ise kişinin şikâyet hakkı sona erecektir.
Bu hafta malvarlığına karşı suçlardan biri olan güveni kötüye kullanma suçunu ve bedelsiz senedi kullanma suçunu içerir maddeleri (madde 155 - madde 156) inceledik. Gelecek hafta malvarlığına karşı suçları açıklamaya devam edeceğiz.
Hepimiz için Hakkın yerini bulduğu günler dilerim. Günümüz güzel geçsin..
Bu Haftanın Sözü : ‘’Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır.’’
Johann Wolfgang von Goethe
e-mail     : [email protected]

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
29Eyl

Malvarlığına Karşı Suçlar

22Eyl

Malvarlığına Karşı Suçlar

08Eyl

Malvarlığına Karşı Suçlar

29Ağs

Malvarlığına Karşı Suçlar

22Haz

Malvarlığına Karşı Suçlar

saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Barbunn Popup