FETHİYE DE TURİZM’İN KÜLTÜREL DEĞERLERE ETKİSİ - ATİLLA DUYAR

FETHİYE DE TURİZM’İN KÜLTÜREL DEĞERLERE ETKİSİ


Turizm sadece ekonomik bir olay değil aynı zamanda TOPLUMSAL, ÇEVRESEL VE POLİTİK yönlere de sahip olan toplumu ve toplum yapısını etkileyen çok  önemli bir harekettir.
 BU NEDENLE TURİZMİN ETKİLERİNİ  DEĞERLENDİRİLİRKEN SADECE DÖVİZ VE GELİR GETİRİCİ BİR HAREKET (PARA KAYNAĞI )OLARAK GÖRMEMEK GEREKİR. 
Turizm toplumsal ve kültürel yansımalar gibi ekonomik olmayan konuları da kapsar. 
Özellikle ,  son  zamanlarda Turizmde ki ekonomik koşulların güçlüğü dışa açılma eğilimini büyük  oranda artırmakta ,  bu eğilim ise beraberinde  birçok sorunu da getirmektedir.
BU EĞİLİMLER ; TURİZM’İN DEĞER SİSTEMLERİNDE, KİŞİSEL DAVRANIŞLARDA, AİLE İLİŞKİLERİN DE, ORTAK HAYAT TARZLARINDA, GÜVENLİK DÜZEYİNDE, AHLAK KURALLARINDA, GELENEKSEL TÖRENLERDE VE TOPLUM ÖRGÜTLENMESİNDE ORTAYA  ÇIKMAKTADIR.
Bir ülkede ,Turizm’in  gelişmesiyle birlikte TURİST-YERLİ HALK  beraberliği , turistlerin davranışları ve her iki tarafın birbirleriyle olan  ilişkileri önemli toplumsal olayları beraberinde getirmekte ve toplumsal değişim sürecinin başlamasında en önemli motive edici unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.
 Dünyada yapılan pek çok araştırmada, Turizm’in çeşitli  SOSYO-KÜLTÜREL etkileri olduğu ortaya  çıkmıştır. BUNUN EN BAŞTA GELEN NEDENİ DE TURİZM’İN, TURİST KABUL  EDEN ÜLKEDE YAŞANMASI VE DOLAYISIYLA DA BU ÜLKELERDE Kİ TOPLUMLAR ÜZERİNDE ÇOK ÖNEMLİ   ETKİDE BULUNMASIDIR.
Turizm’in, toplumsal etkileri  iki yönde incelemektedir. BUNLARDAN ilki  TURİZM’İN OLUMLU TOPLUMSAL  ETKİLERİ ,  DİĞERİ DE OLUMSUZ ETKİLERİDİR  .
TURİZM’İN FETHİYEDE Kİ  OLUMLU TOPLUMSAL ETKİLERİ EN ÇOK ;  hoşgörü ortamını geliştirilmiş, kırsal bölgelerin kentleşmesini hızlandırmış , KADIN HAKLARI  konusunda ilerlemeye neden olmuş , boş zaman kullanma alışkanlığını geliştirmiş, temizlik bilincinin oluşmasına  katkı  sunmuş ve yeni toplumsal kurumların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bölgedeki  İŞSİZLİK sorununu  büyük  ölçüde ortadan  kaldırmıştır. Yani , asli  olarak  bir  numaralandırma  yapar  isek;
BİRİNCİSİ , toplumumuz  ulusal miras olarak  gördüğü  tarihi, kültürel ve doğal alanlarını koruma görevini üstlenmiştir.
 İKİNCİSİ, yerel halk ve turistler bölgenin tarihi ve kültürü hakkında daha fazla bilgilendirilmiş  ve  yerel halk edindiği  bilgileri  turistlerle daha sık paylaşabilmiştir. 
YANİ ;  YEREL  FETHİYE HALKINDA ÖNEMLİ  BİR  TARİH  BİLİNCİ  GELİŞMİŞTİR. 
ÜÇÜNCÜSÜ, Turizm’in sürekliliğinin sağlaması  neticesinde  daha güçlü toplum bilincini  geliştirmesidir. 
DÖRDÜNCÜ ve son olarak da Turizm, bölgenin ekonomik ve sivil canlılığını  büyük  oranda  artırmıştır.
FAKAT  ;TOPLUM SADECE TURİZM ENDÜSTRİSİNE BAĞLI OLARAK YAŞAMAYA BAŞLAR İSE , BAZI  OLUMSUZLUKLAR DA ORTAYA  ÇIKACAKTIR.
Toplumumuz geleneksel   faaliyetlerini  ve kendilerine olan  öz güveni kaybedebilecektir.  Bir  zaman  sonra , bölgemize  gelen turistler VURDUM - DUYMAZ ve aldırmaz bir tavır içine girerek, yerel   halkın geleneklerine  nezaket  göstermeyerek,  kuralları yok sayarak  ,  yerel kültürümüz  üzerinde ÇOK  OLUMSUZ ETKİDE  bulunabileceklerdir .
Tarihsel doku,  Fethiye  ilçesini dünya üzerinde başka örneği bulunmayan bir konuma sokmaktadır. Bu nedenle Fethiye’nin  turizm potansiyeli ve çeşitliliği bakımından   Dünyanın  önemli şehirlerinden biri olduğu  da  aşikardır. 
Muğla ili Turizm’in hem bütün bir yıla yayılma özelliği hem de Turizm çeşitliliği bakımından büyük bir potansiyeli  de barındırmaktadır .  Fethiye   halkı, kültürel geçmişini yüzyıllardır yaşatmakla birlikte şehrin kültürel dokusunu da bozmamak için önemli bir gayret de sarf etmelidir. 
SONUÇ  OLARAK;
Fethiye halkı, ahlaki ve kültürel değerlerine önem veren bir topluluk olmasından dolayı Turizm’in   daha da gelişmesi AHLAKİ VE KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA SEBEBİYET VERİR Mİ ? Sorusunu akla getirmektedir.
Son  zamanlar da  konuyla  ilgili  olarak Fethiye de  çeşitli olumsuz  örnekler   görülse  bile   bu  durum  Türkiye’nin  diğer  turizm  bölgelerine  göre   yadsınamayacak  kadar  azdır.
Fakat ,gerekli  çabayı  göstermez  isek , bu  nadir  örnekler  çoğalabilir  ve  bölgemizi  son  derece  büyük  açmazlara ve  yanlış  propaganda faaliyetlerine  açık  hale  getirebilir. 
BU  MAKSATLA ;   VAKİT  GEÇİRMEDEN FETHİYE  İLÇEMİZDEKİ  STK  LAR ,İLGİLİ  KURULUŞLAR VE  HALKIMIZ  YENİ  STRATEJİK  PLANLAMALAR  YAPARAK  ÖN  ALMALIDIR.
 

YAZIYI PAYLAŞ!

saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Barbunn Solistler