Endüstri 4.0 Nedir? - ATİLLA DUYAR

Endüstri 4.0 Nedir?


Gelişen yüksek teknolojiyle birlikte, birçok alanda ilerlemeler yaşanmıştır. Bu ilerlemeler, insanların meslek alanları da başta olmak üzere birçok alana katkı sağlamıştır. Mesela pratiklik ve zaman tasarrufu açısından birçok teknolojiden faydalanıyoruz. Teknolojinin büyük bir yarar sağladığı alanlardan birisi de endüstri oluyor. Endüstri, zaman içerisinde gelişerek 4 farklı alana yayıldı. Bu alanların sonuncusu da endüstri 4.0 olarak karşımıza çıkıyor. Birçok alanda karşımıza çıkan bu kavram insanlara endüstri 4.0 nedir ?Sorusunu sorduruyor.
İnsan yaşamı boyunca birçok sanayi devrimi gelişti. Bu devrimler neredeyse her seferinde büyük ve etkili sonuçlar verdiler. Teknolojinin gelişmesi, sanayi devriminde de etkili oldu. Her bir teknolojik gelişim, sanayi devriminin içinde de kendisini gösterdi.
Endüstri, çoğu alanda hayatımızın içinde yer alıyor ve büyük önem taşıyor. Gerek ev aletleri, gerekse ulaşım alanında teknolojiyle endüstrinin nasıl birleştiğini bize kanıtlamış oluyor. Endüstri 4.0 ile bu gelişmeler bir hayli artmış oldu. Peki , Endüstri 4.0 nedir? 
Endüstri 4.0, yani diğer adıyla 4. Sanayi Devrimi, içeriğinde internet, yapay zeka, bilişim, robotik ve otomasyon teknolojilerini barındıran ve var olan üretim sürecine katkıda bulunmayı hedefleyen bir devrimdir. 
Bunun sonucunda Endüstri 4.0’te amaç, gelişen dijital teknolojiyi üretim zinciriyle bir araya getirerek kas gücü kullanımını geri planda tutan, hata oranı düşük ve mükemmele yakın sistemleri oluşturmaktır. 
Sonuç olarak endüstri, bu devrimle birlikte yaşam şekliyle ortak bir paydada buluştu. Her devrim, içinde bulunduğu zamana uygun bir biçimdeydi. Günümüze kadar 4 sanayi devrimi gelişti. Peki bu sanayi devrimleri nedir? Bu konuyla ilgili kısa bir bilgi verelim.
Geçmişten Günümüze Sanayi Devrimleri
Daha  önce   sanayileşmede   3   sanayi  devrimi  oluştu.Sanayi devrimlerinin sonuncusu ise içeriğimizin konusu olan 4. sanayi devrimidir. Endüstri 4.0, robotların tamamen üretimin içinde rol oynaması, yapay zeka gelişimi, üç boyutlu yazıcı kullanımı ve bilgilerin veri analizleriyle değerlendirilmesi şeklinde hayatımıza yerleşmiştir. Endüstri 4.0’ün amaçlarından biri, sermaye gücünün etkisini azaltmak olacaktır. Bunun sonucunda üretim, dijitalleşme ve teknoloji üzerinden gerçekleşecektir.

Endüstri 4.0 Bileşenleri
Bu bileşenler 3’e ayrılmaktadır.
1.Siber Fiziksel Sistemler (CPS)
CPS kısaltılışıyla da bilinen siber fiziksel sistemler, fiziksel dünya ile siber alanının internet aracılığıyla birbirine bağlandığı akıllı sistemdir. Akıllı üretimin olmazsa olmaz unsurlarından olan siber fiziksel sistemler, sensörler ile desteklenmiştir. Bunun sonucunda, sistem, nesnelerin etkileşim sonucu gerçekleşmesi ile fiziksel dünyadaki hareketler, internet aracılığıyla toplanıp birleştirilmiştir.
Türkiye  ise  CPS’i özellikle  Savunma  sanayiinde  kullanmaktadır.
.2.Nesnelerin İnterneti (IoT)
Dünya üzerinde yer alan nesneler, internet erişimi sayesinde diğer cihazlarla iletişime girer. Bu durum, nesnelerin interneti kavramını açıklar. Farklı kaynaklardan alınan veriler bir araya toplanır, çoğaltılır ve organize edilir. Bu işlem, nesnelerin interneti sayesinde gerçekleşir. Nesnelerin interneti sayesinde objeler hem algısal hem de akıllı olarak birbirine bağlanmaktadır. Biz  bunu  yakın  bir  gelecekte Telekominasyon  ve  bilgisayarlar da   göreceğiz.
3.Hizmetlerin İnterneti
Endüstri 4.0’ın temel bileşenlerinden sonuncusu olan hizmetlerin interneti, ortaya çıkacak yeni hizmet alanlarının var olduğuyla ilgili bir bileşendir. İnternet aracılığıyla hizmet sağlayacak olan kişiler, hizmet alacak kişiler ve bu kişilerin arasındaki hizmeti sağlayacak yazılımlar, hizmetlerin internetini içerir. Bu hizmeti  biz  çok  yakın  gelecek de gelişmiş  uçak  içi  ve  havaalanların da robotik tıp da  göreceğiz
Sonuç  olarak;
Teknolojinin gelişmesi, endüstri alanındaki değişimleri de doğrudan etkilemiştir. 19. yüzyıldan itibaren başlayan, günümüze gelene kadar birçok evrim ve yeniliklerle gelişen endüstrinin en son hali Endüstri 4.0 ile karşımıza çıkmaktadır. Endüstri 4.0’da, çağa uyum ve katkı sağlayacak bütün teknolojilerden faydalanma olmuştur.
Peki  Türkiye  bu  durumun  neresindedir?   Özellikle  savunma  sanayii içerisinde  ve  IT  teknolojik yapılı  sistemlerde çağı  yakalamak  maksadı  ile  pek çok ARGE  şirketimiz  ve  İstihbarat  toplama alanında  devletimiz  bu teknolojiyi  yakalama çabası  içerisindedir.
 

YAZIYI PAYLAŞ!

saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Barbunn Solistler