Yanıklar ve İnlice Jeotermal Aramaya Olumsuz Görüş

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, özel bir şirketin Fethiye'nin Ölüdeniz ve Kayaköy'de 6 noktada jeotermal kaynak arama talebi üzerine izin vermişti. Fethiye Kent Konseyi Yürütme Kurulu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ÇED sürecinde geniş kapsamlı itiraz edince, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olumsuz görüş bildirmişti. Bir başka özel şirket Fethiye'nin Yanıklar ve İnlice Mahallelerinde 7 noktada jeotermal kaynak arama talebinde bulununca Fethiye Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bir kez daha itirazda bulundu.

PAYLAŞ

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yapılması planlanan yatırımlar hakkında olumsuz görüş verdi. Fethiye Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Gülbahar Edik Kayhan yönetiminde toplanarak her iki olumsuz görüşü değerlendirip, bu konuda çalışma yapan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Fethiye Kent Konseyi Yürütme Kurulu basın açıklamasında, ‘’Fethiye’nin ÖÇK sınırları içinde kalan; nadir ve hassas türlerini barındıran Kayaköy ve Ölüdeniz Mahalleleri ile Yanıklar ve İnlice Mahallelerinde yapılması planlanan, Sondaj Yöntemi İle Jeotermal Kaynaklar Arama Faaliyeti’ne karşı itirazlarımızı içeren konuları 30.04.2020 tarihinde kamuoyu ile paylaşmış bulunmaktayız.
Bu süreçte tüm itirazlarımız bilimsel verilere ve mevzuata dayanarak hazırlanmıştır ve kamuoyunu bilgilendirmek amaçlıdır. Yaşadığımız kente dair alınacak her türlü kararın yönetişim ilkeleri gereği halk ile paylaşılması, bilgi, görüş ve taleplerinin dikkate alınması gerektiği açıktır. Gönüllü olarak katıldığımız Kent Konseyi yapılanmasında heyecan ve istekle başladığımız ve sürdürdüğümüz çalışmalarımızda her türlü yapıcı eleştiri ve yorum bizlere yol gösterici, ön açıcı olmaktadır. Ancak çevre ihlali niteliğinde olan bu ve benzeri konularda itiraz, bilgi edinme ve bilgi paylaşımında bulunma hak ve sorumluluklarımızı yerine getirirken tarafımızı hedef alarak gereği ve ilgisi bulunmayan, yararı olmayan, beyan, niteleme ve değerlendirmelere gidilerek toplumun bir kesiminde kuşku ve husumet yaratıcı dil, ifade ve niteleme kullanıldığını üzülerek görmekteyiz. Oysa bizler bu kentin ve kentlinin haklarının savunulmasında, doğal yaşam alanlarının korunmasında toplumun tüm kesimleriyle birlikte söz sahibi olmak, yanlışları söylemek ve doğru olanı bulmak adına zaman ve emek harcayan gönüllüleriz’’ denilerek; ‘’Sevindirici olan şudur ki; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü yapılması planlanan yatırımlar hakkında olumsuz görüş vermiştir (Yanıklar ve İnlice Mahalleleri için 30.04.2020 tarih ve E.94970 sayılı yazı ve Kayaköy ve Ölüdeniz Mahalleleri için 04.05.2020 tarih ve E.96043 sayılı yazı ile).

İtiraz metninin hazırlanması sürecinde, Kent Konseyimizin bir parçası olan Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Başkanlığı’na; sosyal medyada kampanya başlatan FETDER’e (FETHİYE Ekolojik Yaşam Derneği) ve konunun kamuoyunda paylaşılması sürecinde MUÇEP Fethiye (Muğla Çevre Platformu) ile Muğla Kent Konseyleri’ne ve destek veren diğer tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ederiz’’ ifadelerine yer verildi.

 

Erdoğan Karagöz

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN