Öztürk 'Vatandaş verdiğiniz vaatleri gerçekleştirmenizi bekliyor'

Adalet ve Kalkınma Partisi Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk gündeme dair açıklamalarda bulundu. Fethiye Belediyesi'nin çalışmalarının eksikliğinden ve CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir'in açıklamalarından bahseden AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk 'Fethiye'nin kaybedecek zamanı yok' dedi.

PAYLAŞ
Youtube Kanalı VİDEO
Gerçek Fethiye Gazetesi - Necati KANBUR

Adalet ve Kalkınma Partisi Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk ilçe binasında düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Öztürk açıklamasında Fethiye’de devam eden altyapı çalışmalarından, meclis toplantısında alınan kararlara, körfezin temizlenmesinden CHP Fethiye İlçe Başkanı Mehmet Demir’in iktidarı eleştiren sözlerine kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu.
Adalet ve Kalkınma Partisi Fethiye İlçe Başkanı Turgay Öztürk yaptığı açıklamada “Her ayın ilk iş günü Fethiye Belediyesi Meclis Toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Bu ayın meclis toplantımızı bir Nisan’da yaptık. Nisan ayı meclisi gündeminde birçok madde bulunmakla birlikte maddelerden birisi Fethiye Belediyesi 2021 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi idi. Faaliyet raporu belediyenin bir yıllık karnesidir. Bir yıl içinde yapılanlar ve yapılamayanlar tek tek anlatılır. Bu rapor aynı zamanda belediye başkanının karnesidir. Belediye başkanı yaptıklarını tek tek anlatır, gelenek budur. Ancak geçtiğimiz üç yılda olduğu gibi bu yıl da sayın başkan faaliyetlerini anlatmak yerine belediyemiz personeline sunum yaptırmayı tercih ettiler. Geçen yıllarda olduğu gibi bunu yine eleştiriyoruz. Bu işin sunum ile ilgili tarafı. Diğer tarafı 2021 yılında yapılan faaliyetlerin gerçekleşme durumu. Bizim için faaliyetlerin gerçekleşme durumunu test edebileceğimiz en önemli dayanak 2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık  Stratejik Rapor. Stratejik raporda hangi işler planlanmış, hangi işler gerçekleştirilmiş bunların kontrolünü yaparız. Diğer bir konu da Fethiye’de yaşayan vatandaşlarımız yapılan hizmetlerden ne kadar memnun ne kadar memnun değil bunların değerlendirilmesidir.
Önce gelir ve gider durumuna bakalım;
2021 Yılı Tahmini gelir bütçesi 224.450.000,00TL iken  % 91,30  oranında ve 204.930.648,00 TL tutarında gerçekleşmiştir. Yani 2021 yılı belediye gelirleri % 37 oranında artmıştır.  Bu gelirin % 36,85’i Kişi ve Kurumlardan alınan (İller Bankası kamu gelirleri payı ve diğer kurumlardan alınan) paylardan oluşmaktadır.
2021 yılı tahmini Gider Bütçesi; 253.750.000.00 TL iken % 84 gerçekleşme oranı ile 213.012,785,00 TL olmuştur.  Yani 2021 yılında Fethiye Belediyesinin giderleri % 53,24 oranında artmıştır. 
Bütçe gelir ve giderleri hakkında bu tespiti yaptıktan sonra sayın başkana stratejik planda öngörülen bazı hedef ve hizmetlerin gerçekleşmesi konusunda sorularımız oldu. Öztürk 'Vatandaş verdiğiniz vaatleri gerçekleştirmenizi bekliyor'
Bunlardan birisi;  kişi başına düşen yeşil alan miktarı ile ilgiliydi. 2019 yılı sonunda kişi başı 7,23 metrekare yeşil alanı olan Fethiye’mizin hedefi 8 metrekare olarak öngörülmüştü. Durumu sorduğumuzda hedefin çok altında kaldığımız anlaşıldı. Nüfus artışı gerekçe gösterilerek kişi başına yeşil alanın artmadığını hatta düştüğünü gördük.
Diğer bir sorumuz; stratejik planda yapılması öngörülen çocuk ve gençlerin gelişimini destekleyici hizmetlerinin arttırılması için kamp alanlarının oluşturulmasında ne kadar yol alındığı idi.  Stratejik planda 2020 yılında hedefin %20 sinin, 2021 yılında %80’ inin  tamamlanması öngörüldüğü halde son iki yılda herhangi bir çalışma yapılmadığını gördük.
Stratejik planda 2021 yılında öngörülen bisiklet yolunun yapılamadığını, 2021 yılında tamamlanması gereken numarataj işlemlerinin tamamlanmadığını, kamulaştırma hedeflerinin gerçekleşmediğini, mahallelerin hali hazır haritalarının, jeolojik ve jeoteknik etütlerinin hazırlanmamış olduğunu tespit ettik.
2021 yılında en yüksek gelir artış oranının arsa payı satışlarında, en yüksek gider artış oranının faiz giderlerinde gerçekleştiğine şahit olduk.  Tüm bu sebepler ve 2021 yılında alt yapı yatırımlarında yaşanan aksaklıklar, vatandaşlarımızın mağduriyeti ve turizm sezonuna hazırlıksız girilmesi ve geçen bir yılda da bu eksikliklerin giderilememiş olması nedenleri ile 2021 yılı faaliyet raporuna ret oyu verdik. 
Ayrıca meclis toplantısında 2021 yılı Denetim Komisyonu Raporu okundu. Denetim Komisyonu çalışmalarına komisyon üyesi olarak bizzat ben de katıldım. İncelemeler sonucunda Çalış Plajı düzenleme çalışmalarında müteahhit firma ile yaşanan sıkıntılar, tamamlanamayan işler, kusurlu imalat konusunda tespit davası açıldığını, inşaatın firma tarafından tamamlanamadığını, bu sebeple hak edişin bir kısmının ödenmediğini gördük. Tamamlanamayan işlerin belediyemiz tarafından tamamlanmaya çalışıldığını, izine çıkan belediye personelinin yevmiyeli olarak işlerin tamamlanmasında çalıştığını öğrendik. Tüm bu sıkıntılar sonucunda müteahhit firmanın belediyemizi, belediyemizin de müteahhit firmayı mahkemeye verdiğini ve davanın devam ettiği anlaşıldı.  Bu tespitlerimizin denetim komisyonu raporuna yazılması konusunu CHP grubu kabul etmediği için Denetim Komisyonu Raporuna ben ve diğer Ak Parti’li komisyon üyemiz  “Katılmıyorum “ şerhi koyduk.
Belediye başkanımız Sayın Alim Karaca  13 Nisan 2022 tarihinde görevdeki üç yılının değerlendirmesini yaptı.
Başkan yaptığı açıklamalarda “Bütün engellemelere rağmen, büyük seçim yatırımlarına rağmen “2019 seçimlerini kazandıklarını söylemişler.  Bu konuda hangi engellemeler yaşadığı, hangi büyük seçim yatırımları yapıldığını açıklamamışlar. Bu konuda bilgi ve belgelerini kamuoyu ile paylaşmasını beklerdik.
Başkan açıklaması içinde “ Bazı konularda iletişimde eksiklikleri olduğu” özeleştirisini yapmışlar. Pandemi süresinde belediyenin temel gelirlerinden yoksun kaldıklarını anlatmışlar.  “Bu süreçte birçok kurum ile işbirliği yaparak birçok hibeler aldık, şahıslardan ve kurumlardan aldığımız hibeler şu an itibariyle belki 40-50 milyon lirayı önümüzdeki süreçte bulacak” ibaresini kullanmışlar. Bu hibeleri açıklamalarını bekliyoruz. Bu hibeler belediye bütçesine dâhil olmuş mudur?  Ya da olacak mıdır? Kim ya da kimler böylesi büyük bir hibeyi nasıl ve neyin karşılığı yapıyorlar? Bu konuda daha somut açıklamalar yapmasını bekliyoruz. 
Başkan göreve geldiklerinde 44 milyon belediye borcu olduğunu anlatmışlar. Benim de o dönem üyesi olduğum Plan Bütçe Komisyonundaki çalışmalarımızda böyle bir borç yoktu. Yaklaşık 17 milyon civarında borç olduğunu hatırlıyorum. Acaba sayın başkan görev süresinin  sonuna doğru bırakacağı borçlar için bir gerekçe mi üretiyor? Merak ettik doğrusu.Öztürk 'Vatandaş verdiğiniz vaatleri gerçekleştirmenizi bekliyor'
Sayın başkan yaptığı açıklamada ismini zikretmek istemediği bir vatandaşımızın kimsesiz çocuklar için tesis yapılmak üzere belediyemize 20 milyon TL bağış yapacağını söylemiş. Milletimizin gönlü geniştir, hayır işlerine son derece önem verirler, bunun bilincindeyiz. Ancak hayırseverimize yer gösterilirse bu tür yatırımı bizzat kendilerinin gerçekleştirebileceğini düşünüyoruz. Başkanımızın hayırseverlerimizin üzerinden yatırım vaadinde bulunmasını uygun görmediğimizi belirtmek isteriz. 
Sayın başkan yaptığı açıklamalarda Karaot ve Kocaçalış Plajı’nı Ankara’ya gidip ihaleye girdiklerini anlatıyorlar. Tıpkı öğrenciler gibi. Öğrenciler yüksek not aldıklarında ben aldım. Düşük not aldıklarında öğretmen düşük not verdi der. Sayın başkan bu ihalelere kaç kişi ya da kurum girdi de aldınız. Belediyemize bu imkânı hükümetimiz ve bakanlığımız sunmadı mı? Ak Parti Muğla Milletvekillerimizin desteği olmadı mı? Karaot Plajı’nın alınmasında Muğla Milletvekilimiz Sayın Yelda Erol Gökcan’ın Fethiyeliler adına yaptığı desteği görmezden mi geliyorsunuz? Kocaçalış’da belediyemizin aldığı 10 bin metrekare plaj alanını il başkanımız Sayın Kadem Mete’nin ilçe teşkilatımızı ziyareti sırasında basınımıza yaptığı açıklamalarda buranın Fethiye Belediyesi’ne verilmesi konusunda destek açıklamalarını unuttunuz mu acaba?
Arkadaşlar, Fethiye’mize ne kadar hizmet eden belediye başkanları, hükümetler, bakanlar, Sivil Toplum Kuruluşları, kurum, kuruluş ve şahıslar varsa hepsine teşekkür ediyoruz. Taş üstüne taş koyanlardan Allah razı olsun. Fethiye’mizde belediyecilik konusunda yapılması gereken pek çok işler var, birçok eksiklikler var.  İki yıldır Fethiye’de altyapı için bazı çalışmalar yapılıyor. Yatırımların büyük kısmını AYDEM, TÜRKTELEKOM , MUSKİ yapıyor. Fethiye Belediyesinin yapmakta olduğu çalışmalara 2020 yılında planlanırken Cumhur İttifakı Meclis üyeleri olarak bizler de destek olduk. Meclisten oy birliği ile geçti. Alt yapı yatırımları muhakkak yapılmalı. Yetmez ama evet. Ancak yatırım yapıyorum, memlekete değer katalım derken değer kaybettirmememiz lazım. Alt yapı yatırımları tecrübe, kalite, planlı, koordineli ve hızlı çalışma gerektirir. Hastaya kan vereyim derken yanlış kan verirseniz hayatını kaybeder.  Alt yapı konusunda son iki yılda yapılan çalışmalarda Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi maalesef sınıfta kaldı. 2021 yılında çalışmalar aksadı, müteahhitler ya işi bıraktı ya da kalitesiz yaptı. Bitmek bilmeyen yollar maalesef turizm sezonunda sıkıntılar yaşamamıza sebep oldu. Ölüdeniz yolu, Hisarönü ve Ovacık, Fethiye sahili, Taşyaka ve Çalış’da tamamlanamayan cadde ve sokaklar vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hem eziyet hem de maddi ve manevi kayıplar yaşattı. Sadece bu bölgede yaşayanlara değil genel olarak il ve ilçe turizmine hatta ülkemiz adına zararlara neden oldu. Geçen yıl yapılmış olan sözde sıcak asfalt yapılan Taşyaka Ölüdeniz yolu adeta slalom yarış pisti ve safari tur güzergahı gibi. Geçen yıl yaşanan bu sıkıntıları birçok açıklamalarımızda, TV programlarımızda dile getirdik.Öztürk 'Vatandaş verdiğiniz vaatleri gerçekleştirmenizi bekliyor' Vatandaşlarımızın şikayetlerini dile getirdik. Bu yıla ait çalışmalar başlamadan önce yine uyarılarda bulunduk. İşlerinizi takip edin. Vatandaşı ve esnafı mağdur etmeyin, çalışma yapılacak yollar için alternatif güzergahları belirleyin, trafik işaret ve levhalarını tamamlayarak işe başlayın dedik ama nafile. Geçen yıldan hiçbir ders alınmamış, Fethiyeli eza ve cefa çekiyor. Yollar köstebek yuvası. Milli servet hem kamu araçları hem vatandaşlarımızın araçları hasar görüyor. Bir liralık iş yapalım derken yüz liralık hasar veriliyor. Kaş yapayım derken göz çıkarıyorsunuz. Nisan ayının sonuna geliyoruz henüz yollar köstebek yuvası. İlçemizi Turizm sezonuna maalesef yine hazır hale getiremediniz. Geçen yıl tatilini kısa kesip dönen misafirler oldu. Maalesef bu yıl yine aynı durum ile karşı karşıyayız. Büyükşehir ve Fethiye Belediyesi’ne sesleniyorum: Lütfen çalışmaları hızlandırın! Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’nda yollar kilitlendi. Bu yıl   trafik   şimdiden kilitlenmeye başladı. Korkarım bayramda yine sıkıntı yaşanacak. 
Ülkemiz turizminin gözbebeklerinden ilçemiz bir şantiye görüntüsünde. Sezona hazırlayamamanın vebali büyük. İki yıldır pandemi, çevremizdeki savaşın etkileri ve tüm dünyada ve ülkemizde de yaşanan ekonomik şartlar ile mücadele ediyoruz. İlçemizin bu görüntüsü sezonun geç açılmasına neden oluyor. Hatta yabancı tur operatörleri gelerek yaptıkları incelemelerde tespit ettikleri aksaklıkları ülkelerine bildiriyorlar. Turist ya başka bir destinasyona yönlendiriliyor ya da programını iptal ediyor. Diğer bir sıkıntı ise fırsatçı tur operatörleri ilçemizdeki sıkıntıları gerekçe göstererek turizmcilerimizi fiyat indirimleri konusunda zorluyorlar. Muğla Büyükşehir ve Fethiye Belediyesi’ne tekrar sesleniyoruz; bu çalışmaları hızla tamamlayınız. Tamamlanamayacak iseniz lütfen gerekli tedbirleri alarak sezon sonuna bırakınız. Vatandaşlarımızın beklentisi bu yönde. 
Bir de geçtiğimiz günlerde çok sayıda telefon aldık, resimler aldık, videolar izledik. İnönü Caddesi’nde Ovacık Köprüsü civarında birçok ağaç kesildi ya da köklendi. Vatandaşlarımızın yürekleri sızladı. Kesilen ya da sökülen ağaçlar sıradan ağaçlar değildi. Bölgemize özgü dünyanın ve ülkemizin çok sınırlı bölgesinde yaşam alanı bulan endemik bir tür olan GÜNLÜK (SIĞLA)  ağaçları. Vatandaşlarımız ve özellikle şehir içi taşımacılık yapan arkadaşlarımızın bizlere bildirdiği gibi hem trafik ışıklarında hoş bir gölge, yeşil örtü hem de kuş cıvıltıları. Artık bunlar yok. İstanbul’da Dolmabahçe’de yaşanan ağaç katliamını keşke Fethiyeliler yaşamasaydı. Çözüm ağaç kesmek, yerinden sökmek değil, ağaçların köklerinin ve kaldırımların düzenlenmesi olmalıydı. 
Yerel seçimler biteli üç yıl oldu. 5 yıllık sürenin  % 61’i tamamlandı. Ama CHP ilçe başkanı gündemde kalmak için zaman zaman yersiz açıklamalar yapıyor. Bir bakıyorsunuz hükümete dil uzatıyor, bir bakıyorsunuz gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinde olduğu gibi parmağıyla bir yerleri gösteriyor. Popilist söylemlerde bulunuyor, sataşıyor. Biz tüm bunlara cevap verecek değiliz. Ancak geçtiğimiz günlerde körfezi göstererek bakan Kurum, körfezi 250 milyona temizliyoruz dedi. Ama hiçbir çalışma yok demiş. Sayın başkan: bizim bakanımız gerçek maliyetlerden ve belediyenin de elini taşın altına koyarak körfezin temizlenebileceğinden bahsetmişti. Ama sizler “250 milyon çok para. Bu kadar parayı kime aktaracaksınız” gibi ipe sapa gelmez iddialarda bulunmuştunuz. Hatta daha ileri giderek 125 milyon TL’ye körfezi temizleyebileceğinizi, Dünya Bankası’ndan kredi bulup bunu yapacağınızı iddia etmiştiniz. Sayın CHP Belediye Başkanı, ilçe başkanı; vatandaşımız size bu vaatlerinizi yerine getirme fırsatı verdi. Şimdi de verdiğiniz vaatleri gerçekleştirmeniz bekliyor. Haa şunu hatırlatayım:   Az zamanınız kaldı. 1115 gün geçti. 2024 yerel seçimlerine kadar 710 gününüz kaldı. Elinizi çabuk tutun. Fethiye’nin kaybedecek zamanı yok” dedi. Öztürk 'Vatandaş verdiğiniz vaatleri gerçekleştirmenizi bekliyor'

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN