Milas'ın kırsal mahallelerinde çiftçi eğitimleri başladı

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında 'İyi Tarım Uygulamaları-Hayvancılık ve Kooperatifçilik' projesine ilişkin iş birliği protokolünün imzalanmasının ardından protokol kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde pilot olarak seçilen 15 mahallede uzmanlar aracılığı ile eğitimler düzenlenmeye başlandı.

PAYLAŞ

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında “İyi Tarım Uygulamaları-Hayvancılık ve Kooperatifçilik” projesine ilişkin iş birliği protokolünün imzalanmasının ardından protokol kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinesinde pilot olarak seçilen 15 mahallede uzmanlar aracılığı ile eğitimler düzenlenmeye başlandı.

İnsan sağlığına zararlı kimyasal, mikrobiyolojik, fiziksel kalıntılar içermeyen, çevreyi kirletmeden veya doğal dengeye zarar vermeden üretilen, üretimi sırasında üretimle ilgili insanların veya diğer canlıların refahının olumsuz olarak etkilenmediği, üretimi sırasında tüketicinin bulunduğu ülkenin tarımsal mevzuatı ve ürünün yetiştirildiği ülkenin tarımsal mevzuatına uygun olarak yapılan ve tüm bu işlemlerin kayıt altına alınarak kontrol edilen ve sertifikalandırılan üretim şekli olan, topraktan sofraya kadar uzanan bütün üretim ve pazarlama aşamalarını kapsayan iyi tarım uygulamalarının Milas’a bağlı 15 mahallede hayata geçirilmesi amacıyla proje hazırlandı.

Milas ve Milas’a bağlı mahallerde yaşayan bireylerin, üreticilerin, çiftçilerin, istihdam sağlayan kişiler için, iyi tarım uygulamaları, hayvancılıkta verim ve kooperatifçiliğin önemi konularında eğitilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan projenin protokolünün Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan tarafından imzalanmasının ardından eğitim çalışmalarına başlanıldı.

11 Nisan 2018 tarihli Mili Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği kapsamında hazırlanan proje düzenlenecek kurs, seminer ve eğitimleri kapsıyor.

Mahallelerde düzenlenen eğitim çalışmalarının bazılarına Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ile Milas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tunahan Bayram da eşlik etti.

Eğitim çalışmalarına katılan mahalle sakinlerine proje hakkında bilgi aktaran Milas Kaymakamı Eren Arslan, “tarım sektörleri arasında hayvancılık, katma değer yaratma imkanı en fazla olanı. Hayvancılık et, süt ve diğer hayvansal ürünler sanayii dışında, doğrudan hayvancılığa dayalı ilaç, yem ve hayvancılık ekipman sanayi kolları ile yeni istihdam alanları da yaratarak ekonomiye büyük katkı sağlamakta. Ülkemiz, farklı iklim yapıları, değişik tür ve ırktan çeşitli hayvan varlığı ve halen büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşayan nüfusu ile hayvancılık konusuna ayrı bir önem vermesi gereken konumda. Ancak son yıllarda bütün gelişmiş ülkelerde hayvansal üretimin toplam tarımsal üretim içindeki payı giderek artarken ülkemizde böyle bir artış sağlanamamış. Bunun nedenleri bakım ve besleme hataları, çevresel faktörler, hayvanlarımızın genetik kapasitelerinin yetersizliği ile hayvancılığa hala tarımın bir kolu ve tarımın sigortası olarak bakılmasıdır. Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu özerk bir teşkilattırlar. Kooperatifler, toplumsal kalkınmayı geliştiren ve ticari işletmeler için temel sağlayan özgün bir modele dayanmakta. Kooperatifler; ihtiyaç duyuldukları her yerde kurulabilmeleri avantajına sahip olmaları nedeniyle yoksulluğun azaltılmasında etkin bir araçtırlar. Ayrıca birçoğu, sosyal ve ekonomik destek sistemlerine, eğitim, sağlık, sigorta, kredi ve diğer gerekli hizmetlere erişim sağlamada önemli katkılarda bulunmakta. Kişisel, sosyal ve istihdam ile ilişkili bir yaklaşımla bireylerin bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek amacıyla hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katkı sağlamak, kalite ve verimliliği arttırmak, hizmet tekrarını önlemek, kaynakları birleştirmek yoluyla diğer resmi ve özel kurum/kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak kurumlarca seminerler düzenlenebilir” dedi.

Ülkemizdeki tüm sektörlerin teknolojik açıdan hızlı bir değişim ve gelişim süreci içerisinde olduğuna dikkat çeken Kaymakam Arslan, “Bu değişim ve gelişim sürecinde, özellikle mahallerde yer alan bireylere üreticilere, çiftçilere ve istihdam sağlayanlara, üretimde teknolojik gelişmelere paralel olarak eğitim verilmesi gerekliliğini arttırmıştır. Kaynakların etkin kullanılmasının vazgeçilmezi; işin gereği ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmış ve donanımlarını davranışlarına yansıtabilen belgelendirilmiş nitelikli insan gücüdür. Milas ve Milas’a bağlı mahallerde yer alan bireylerin talep ve ihtiyaçlarına uygun bireylerin yetiştirilmesi, niteliklerinin arttırılması; iyi tarım uygulamaları, hayvancılıkta verimi artırma yolları ve kooperatifçiliğin öneminin bireylerde oluşturulması, üretimde etkinliğin ve verimliliğinin artırılması, üretim hizmetlerin devamlılığının sağlanması açısından önem arz etmekte” dedi.

Gerçek Fethiye

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN