KADIN HAKLARI KOMİSYONU

MUĞLA BAROSU BAŞKANLIĞI KADIN HAKLARI KOMİSYONU

PAYLAŞ

Evlendirme memurluğu yetkisi hukukumuzda yasa ile düzenlenmiş olup, belediye başkanı veya bu işle görevlendireceği memur yetkili kılınmıştır. Ancak İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve meclisesunulan, Nüfus Hizmetleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısına eklenen 6-madde ile "İl ve İlçe müftülüklerine de evlendirme memurluğu" yetkisi verilmektedir. Tasarıda yer alan bu maddenin gerekçesinde, vatandaşın evlenme işlenmelerini kolaylaştırmak ve daha hızlı hizmet almalarını sağlamak ifadeleri yer verildiği gözükmektedir.Tasarının gerekçesinin de tasarı kadar hukuki dayanaktan yoksun olduğu aşikardır. Tasarının gerekçesi incelendiğinde akıllara şu sorular gelmektedir ; usul ve yasaya uygun bir şekilde nikah memurlarınca yürütülen nikah kıyma işlemlerinde, müftülüklerin de yetkili kılınması ile ne amaçlanmaktadır? Neden evlenme işlemleri kolaylaştırılmak istenmektedir ? Ülkemizde erken evlilik oranlarının yüksek olduğu dikkate alındığında, söz konusu tasarının yasalaşması halinde erken evliliklerin, kadın ve çocuklara yönelik tacizin, istismarın artacağı, medeni kanunun kadınlara getirdiği hakların zarar göreceği kanaatindeyiz. Diğer yandan, tasarının 6. Maddesinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel ilkelerinden olan laiklik ilkesi ile bağdaşmadığı açıktır. Laiklik ilkesi benimsenmiş bir hukuk devletinde, müftülüklere evlendirme memurluğu yetkisi verilmesi halinde, laiklik ilkesinin zedeleneceği de unutulmamalıdır. Tüm bunlara ek olarak, ‘ vatandaşın evlenme işlemlerini kolaylaştırmak’ gibi bir gerekçenin, hukuki bir gerekçe olarak kabul edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Muğla Barosu Başkanlığı Kadın Hakları Komisyonu olarak böyle bir tasarının yasalaştırılması adına hiçbir gerekçenin varlığını kabul etmediğimizi, bu hususta en büyük temennimizin , mevzuata ve laiklik ilkesine açıkça aykırı olan bu tasarının, yalnızca bir kanun tasarı olarak kalması yönünde olduğunu belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. MUĞLA BAROSU BAŞKANLIĞI KADIN HAKLARI KOMİSYONU

Gerçek Fethiye

  • Etiketler
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN