Güç Birliği Platformu'ndan yazılı açıklama

Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu, Aralık ayı toplantısında Fethiye Körfezi'ne yapılması planlanan projeleri ele aldı. Güç Birliği Platformu konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

PAYLAŞ

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bölgemizdeki meslek kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla oluşturulan ve sekretaryası Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülen Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu, her ay belirli bir gündem eşliğinde toplanan demokratik bir platformdur. Platformun amacı; Fethiye'nin sosyal, ekonomik, kültürel sorunlarına duyarlılık göstermek, Fethiye'nin sorunlarını gündeme taşımak, çözüm önerileri geliştirmek, sorunların çözümüne yönelik kamu kurum ve kuruluşları nezdinde takibini yapmak ve Fethiye'de meslek kuruluşları arasında işbirliğini geliştirerek katılımcı yönetim bilincinin olgunlaşmasına katkıda bulunmaktır” denildi. 

Aralık ayı toplantısı hakkında değerlendirmelerin yer verildiği yazılı açıklamada şu ifadelere yer veriliyor; 
“Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu’nun Aralık ayı olağan toplantısındaki gündem maddesi, Fethiye Körfezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan projeler olmuştur. Bu toplantıda Güç Birliği Platformu üyeleri tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2014 yılında başlatılan, yapım çalışmaları henüz tamamlanan ve askı aşamasında olan kesinleşmemiş durumdaki "Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması" ele alınmış; Fethiye Körfezinde yerleri belirlenmiş yeni yat limanları, yapılması planlanan yeni marinalar, mevcut yat bağlama alanlarındaki kapasite artırımı hususlarındaki plansızlık değerlendirilmiştir. 

Malumlarınız olduğu üzere, 2011 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan, Fethiye Körfezi Tekne Bağlama Kapasitelerinin Belirlenmesi çalışmasında; bağlama alanlarında ilçemizde yat sayısı 750’nin üzerine çıktığı takdirde büyük sorunların olabileceği belirtilmektedir. Ancak şu an, Karagözler Yarımadası etrafında ve Fethiye Körfezi içerisinde çapa atarak demirlenmiş tekne sayıları ile beraber mevcut ve planlanacak olan alanlar da dâhil körfezde bağlanacak toplam tekne sayısının 2 binin üzerine çıktığı görülmektedir. Yapılması düşünülen yeni marina ve bağlama yerleri göz önüne alındığında, Fethiye Körfezinde planlanan projeler uygulamaya konulduğu takdirde, ODTÜ İnşaat Fakültesi tarafından belirlenen kapasite sınırının yaklaşık 3 katına çıkılacağı ortadadır. Bu kapsamda 2011 yılından bugüne kadar ne değişmiştir de kapasite sınırının 3 katına çıkılmıştır?  

Öte yandan şu husus özellikle gözden kaçmamalıdır ki, mevcut hâlihazırda bulunan günübirlik teknelerimizin dahi bağlama yeri ihtiyacı henüz giderilememişken, yeni marina ve iskele adı altında yapılması planlanan kapsamlı projelerin Fethiye Körfezi’nin ciddi boyutlara ulaşmış kirliliğini daha da arttıracağı öngörülmektedir. Fethiye’nin deniz planlaması ile ilgili öncelikli konularının başında Körfezin temizlenmesi sorunu, tekne bakım onarım ve kışlama sahalarının eksikliği konusunun geldiği hepimizin malumudur.  

Mükemmel bir doğal ve arkeolojik güzelliğinin yanında zengin bir flora ve fauna yapısı ve muazzam sualtı biyoçeşitliliğine sahip olan Fethiye Körfezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan bu tür yapılaşmaların körfezin taşıyabileceği kapasitenin üstünde planlanması, kıyı ve denizel alanlardaki ekosistemi yok etme tehlikesi yaratarak, bölgede bu eksende, tam da bölgenin bakirliği sayesinde oluşmuş deniz turizmini de olumsuz yönde etkileyecek ve doğal güzelliklerin ve arkeolojik değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını engelleyecektir. Hali hazırda 2019 yılında Fethiye Körfez Kirliliği zirve noktasına ulaşmış olup; şehir merkezi, Karagözler Yarımadası ve Çalış Plajı gibi önemli noktalar Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce denize girilmesi kirlilik açısından çok tehlikeli alan olarak belirlenmiştir. Fethiye Körfezindeki kirlilik bu denli ayyuka çıkmışken körfezin kirlilik ve yapılaşma baskısı açılarından yükünü daha da artırıcı deniz yapılarının sayısını fazlalaştırmaya yönelik projelerin makul olmadığı görüşündeyiz. 

Bu çerçevede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 2014 yılında başlatılan, yapım çalışmaları henüz tamamlanan ve askı aşamasında olan kesinleşmemiş durumdaki Bütünleşik Kıyı Alanları Planlaması’nın tekrar gözden geçirilmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Ayrıca, Fethiye Körfezi Taşıma Kapasitesi Raporları tekrar hazırlatılmadan alınacak bu tür yapılaşma kararları; bilimsellikten uzak,  körfezde geri dönülmesi imkansız hasarlara sebebiyet verebilecektir. Bu noktada, Fethiye Körfezi Taşıma Kapasitesi Raporları tekrar hazırlatılarak güncellenmesi sağlandıktan sonra, belirlenen kapasite dahilinde Fethiye Körfezindeki deniz ulaşım araçları için yapılacak yeni bağlama yerleri ve yeni planlamalar gündeme getirilmelidir. 

Yukarıda belirtilen hususlar, Fethiye ve Seydikemer Meslek Kuruluşları Güç Birliği Platformu üyelerince ortak kanaat görüşü olarak benimsenmiş olup, kamuoyuna saygıyla sunulur.” 


 

Gerçek Fethiye

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN