Geleceğin bilgi iletişim altyapısı hazırlanıyor

Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkındaki kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

PAYLAŞ
Geleceğin bilgi iletişim altyapısı hazırlanıyor
Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkındaki kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gerçek Fethiye Gazetesi - Gerçek Fethiye

Coğrafi Bilgi Sistemleri hakkındaki kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

30941 sayılı 7 Kasım 2019 Perşembe tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısının kurulmasına ilişkin süreç başladı. Bu doğrultuda, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısı kuruluyor.

Kararname ile Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısına ilişkin hedef ve stratejilerin geliştirilmesini, konumsal veri ve bilgi üretilmesi, bu bilgilerin güncelliğinin ve güvenliğinin sağlanmasını, paylaşım ve dağılımındaki usul ve esasların belirlenmesini ve bu kapsamda oluşturulan kamu kurum ve kuruluşlarının, kurulların, gerçek ve tüzel kişilerin görev ve yetkilerini tanımlayan temel esaslar belirlendi.

Her türlü coğrafi verinin toplanması, elde edilmesi, depolanması, güncelliğinin ve sürekliliğinin sağlanması, erişilebilir ve kullanılabilir olması, kişisel verilerin korunması ve uluslararası antlaşma hükümlerinin saklı kalması koşuluyla veri paylaşımının sağlanması, ilgili insan kaynağı ve kapasitesinin arttırılması ve böylelikle araştırma, geliştirme ve yenilikçi gelişmelerin teşvik edilmesi temel ilkeleri doğrultusunda hazırlanan kararname ile Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemine ilişkin faaliyetlerin görev yetki ve sorumlulukları belirlendi.

İLK MERKEZ MUĞLA’DA KURULDU

Türkiye’de hem CBS hem Uzaktan Algılama alanında araştırma yapmak üzere kurulan ilk Araştırma Merkezi olan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS&UZAL), ülke genelinde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama alanında ses getiren birçok proje gerçekleştirmiş, hükümetler arası 21. yy İpek Yolu Projesi kapsamındaki çalışmalara bu alandaki birikimleriyle katılmıştı.

Kararnamenin onaylanarak yayımlanmasının ülke adına çok önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan MSKÜ Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (ZAL) Müdürü Doç Dr Ceyhun Özçelik; “Ülkemizin 2071 hedefleri doğrultusunda dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında yer alması, küresel ölçekte söz sahibi bir konuma gelmesi ancak, kendi teknolojilerini kendi üretmesi ve bu teknolojileri halkın refahını sağlayacak bir biçimde kullanmasıyla mümkündür. Bilgiye anında, zamanında ve güvenilir bir şekilde erişen toplumlar gelecek yüzyıllara damgasını vuracaktır. Alansal Bilgi Teknolojileri, konuma ve zamana bağlı her türlü veriyi bilgiye dönüştüren sistemlerdir. Bu noktada bu teknolojiye hâkim olan ülkeler güce, refaha ve zenginliğe sahip olacaklardır. Coğrafi Bilgi Sistemleri verinin toplanmasından iletilmesine, depolanmasından saklanmasına, analiz edilerek bilgiye dönüştürülmesine ve sunulmasına kadar tüm aşamaları içeren bir bilgi sistemidir. Bu nedenle her türlü ölçüm ve sensör teknolojileri, radyo iletimi, gsm tabanı veri iletimi, İHA’lar, uçar duranlar(dronelar), hava gözlem araçları, uydular, kara gözlem araçları, deniz gözlemi yapan deniz üstü ve altı sistemler, cep telefonları, mobil ve tablet cihazlar, bilgisayar sistemleri, yazılımlar, web, SQL, CBS vb. server teknolojileri, elektronik donanımlar ve ilgili birçok alandaki bilgi birikimine dayanan çok geniş bir bilgi teknoloji ağı bütünüdür. Mühendislik, sosyal, siyasal ve tıbbi konuma endeksli hemen hemen tüm alanlarda geniş uygulama alanına sahiptir. Depremlerden taşkınlara, orman yangınlarından, deniz kirliliğine, şehircilik faaliyetlerinden kamusal hizmetlere, sosyal projelerden hayvan ve bitki yaşamına ait tüm alansal çalışmalarda kullanılmaktadır.

Bu önemin kavranarak araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ülkemiz hedefleri doğrultusunda gereken önemin verilmesini umuyorum. Bu doğrultudaki politikalara yön vermek amacıyla da Merkez Müdürlüğümüz “Entegre Modüler Coğrafi Bilgi Sistemleri” kavramını geliştirerek, uluslararası platformlarda tanıtmıştır. Beklenen faydanın doğrudan insan yaşamına dolayısıyla ülkemizin refahına katkı sağlayabilmesi amacıyla, operasyonel bilginin konumunda ve zamanında üretilmesine imkân sağlayan Entegre Modüler Coğrafi Bilgi Sistemleri kavramının devletimizin tüm operasyonel birimlerince anlaşılarak hayata geçirilmesi arzusundayız. Böylelikle bir veri çöplüğü yerine insanların hayatını kolaylaştıracak, geleceğin akıllı şehirlerinin inşasına ışık tutacak karar vericilerin temel kaynağı olacak bir bilgi hazinesine erişmiş olacağız.”dedi.

“ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Araştırma ve geliştirme çalışmalarına aralıksız olarak sürdüreceklerini ifade eden Özçelik; “ Üniversitemiz Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS&UZAL) Uzaktan Algılama ve ilgili Mobil /Elektronik Sistem Teknolojilerini kullanarak elde edilen alansal verileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolojileri aracılığıyla küresel ölçekte toplumsal bilgiye ve faydaya dönüştürmek; başta ülkemiz kamu kurumları, yerel yönetimler, bilimsel kuruluşlar vb. aktörlerin yüksek miktarda kamu kaynağı, zaman ve işgücü harcayarak sınırlı kalitede elde edebildikleri alansal bilgi ihtiyaçlarını karşılamak, böylelikle Uzay ve Alansal Bilgi Teknolojilerinden elde edilebilecek faydayı en üst düzeye taşıyarak toplumsal kalkınma ve refaha katkı sağlamak hedefiyle ilgili alandaki çalışmalarını sürdürmektedir. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri altyapısının gelişmesi ülkemizin bugünü için olduğu kadar geleceğimiz için de oldukça önemlidir. CBS&UZAL olarak, ülkemizin gelecek hedefleri doğrultusunda araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz. Bu noktada, devletimiz Araştırma ve Geliştirme Merkezlerine özel önem vererek, bu alandaki ARGE altyapısını teşvik etmesi arzusundayız" diye konuştu.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN