Belediyenin Şirketi 'Borca Batık'!

Sayıştay raporunda Bodrum Belediyesi ile ilgili skandallar ortaya çıktı. 2019 Sayıştay raporunda, Bodrum Belediyesi sınırlarındaki bankamatik ünitelerinin kiralanması işi mevzuata aykırı şekilde belediye şirketine verildiği ve Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Tic. AŞ'nin 'borca batık' durumda olduğu açıklandı.

PAYLAŞ

Bodrum Belediyesi’nin 2019 yılında yaptığı faaliyetlerdeki usulsüzlükler Sayıştay raporuna yansıdı. Belediyenin 2019 yılı mali tablolarında tahakkuku yapılan vergiler, idari para cezaları ve taşınmaz kiralamalarına ilişkin toplam gelirlerinin 125 milyon lirası tahsil edilmedi.
Ayrıca raporda borçlanma sınırı 257 milyon lira olmasına rağmen 299 milyon lira borçlanıldığı belirtildi.
ŞİRKET BORÇ BATAĞINDA!
Bodrum Belediyesi'ne bağlı Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Tic. A.Ş'nin toplam zararı 70 milyon liraya ulaştı. Şirketin "borca batık" durumda olduğu, bundan dolayı mahkemeye iflas talebinde bulunması gerektiği halde bildirimi yapmadığı tespit edildi. Sayıştay raporunda şu ifadelere yer verildi; 
“Yapılan incelemede, şirketin teknik iflas durumunun değerlendirilmesine ilişkin 06.05.2019 tarih ve 2019/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kanun’da belirtilen riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin derhal kurulacağı kararı alınmıştır. Fakat ara bilanço çıkartılmadığı gibi asliye ticaret mahkemesine iflas bildirim isteminde de bulunulmamıştır. Türk Ticaret Kanunu uyarınca faaliyetlerini sürdüren şirketin Kanun'un belirttiği usul ve esasları eksiksiz bir biçimde yerine getirmesi gerekir.”
BELEDİYE ŞİRKETİNDEN RAPORA CEVAP
Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Tic. A.Ş’nin, Sayıştay raporuna verdiği cevabında, “2019 döneminde yapılan maliyet/fiyat analizleri ve tasarruf tedbirleri sayesinde cari yıl bilançosunda faaliyet gelir gider dengesinde olumlu faaliyet sonucu sağlandığı ancak geçmiş yıllardan gelen ve toplam borç miktarı içerisinde yüzde doksanlara tekabül eden vergi ve sosyal güvenlik prim borçları nedeniyle cari yılda sermaye kaybının kaçınılmaz hale geldiği bu durumun borçların yapılandırılması ile aşılmaya çalışacağı belirtilmişse de 2019 yılı için borca batık olma durumuna ilişkin yaptığımız değerlendirme devam etmektedir.” İfadelerine yer verildi.
 

Ferdi Yavuz

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN