Belediye Meclisi toplandı

Fethiye Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın şehir dışında olması nedeni ile Sabri Oğuz Bolelli başkanlığında toplandı.

PAYLAŞ
Gerçek Fethiye Gazetesi - Abdurrahman Yılmaz

Fethiye Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısı yapıldı.Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca şehir dışında olduğu için Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli başkanlık yaptı.Meclis Toplantısında “01/12/2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2021 04/11/2021 tarihinde yapılan 2021 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetinin okunması,
Zabıta Müdürlüğü’nün, İlçemiz, Belediye sınırları dahilinde tüm karavan türlerinin ve çadırların,  karavan ve çadır kamp alanları dışında kamuya ait  cadde, sokak, meydan, plaj vb. gibi yerlere konulmasının ve konaklama yapılmasının çevre kirliliği ve görsel kirlilik yaratması sebebiyle Belediye Meclisinin 02/01/2019 tarih ve 5 sayılı kararı ile kabul edilen “Fethiye Belediye Başkanlığı Yasak Fiil ve Cezalarına Dair Düzenlemeye (Tembihname)” bir bend ve bir geçiçi madde eklenmesi hususuna ilişkin Meclise havaleli 19/11/2021 tarih ve 27636 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,
Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, 15,16,18,23,235,236,237,238,239,242,243,244,245,246,247,249,250,251,252,253,254,258,259,262 ve 264 nolu 18.madde Uygulama Bölgelerinin Mahallelere göre belirlendiği şekilde 5 Yıllık İmar Programına dahil edilmesine, Belediyemizce 5 Yıllık İmar Programı çerçevesinde yapılması planlanan yeni uygulama bölgelerinin de dahil edilmesine ve 5 Yıllık İmar Programı için ek karar alınmasına, alınan bu kararın Belediyemiz Meclisinin 01/04/2014 tarih ve 43 sayılı kararı ve 02/01/2020 tarih ve 11 sayılı kararı ile birlikte kullanılmasına ilişkin Meclise havaleli 23/11/2021 tarih ve 27962 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Muğla İli, Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, içerisinde “Su Deposu ve Klor Binasının” bulunduğu 860,00 m2 yüzölçümlü “Arsa” vasıflı, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında “Orman” vasıflı, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından sehven Belediyemiz adına tescil edilen 6539 nolu parselin Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne devrinin yapılmasına ilişkin Meclise havaleli 23/11/2021 tarih ve 27976 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.maddesine göre 2022-2024 Yılları arasında Belediyemizce yapılacak satış işlemleri için Belediye Encümeni’ne yetki verilmesine ilişkin Meclise havaleli 23/11/2021 tarih ve 27977 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,
Zabıta Müdürlüğü’nün 2022 Mali Yılı Bütçe Kanununun K Cetvelinin (B) 1 maddesine istinaden 2022 yılında Belediyemiz Zabıta Memurlarına ödenecek Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesine ilişkin Meclise havaleli 23/11/2021 tarih ve 27963 sayılı müzekkeresinin görüşülmesi,konuları görüşülüp karara bağlandı.

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN