Polihidramnioz (Anne Karnında Suyunun Fazla Olması) - Serdar Kaya / Sağlık Olsun

Polihidramnioz (Anne Karnında Suyunun Fazla Olması)


Polihidramnios , fazla miktarda amniyotik sıvı anlamına gelir. Uterus boyutunun gebelik yaşına göre büyük olduğu durumlarda şüphelenilmelidir. Tanısı ultrasonografik olarak ölçülen 4 kadran amniyotik sıvı indeksi (AFI) ≥24 cm veya tek en derin cep (SDP) ≥8 cm ölçümü ile saptanır. %1-2 sıklıkta görülür. Vakaların %66’sı hafif, %22’si orta, %12’si de daha şiddetli seyreder.
Amniyotik sıvının hacmi, sıvı üretimi ile sıvının amniyotik keseden dışarı hareketi arasındaki dengeyi yansıtır. Polihidramnios için en yaygın mekanizma, fetal yutmada azalma ve idrara çıkmada artmadır. İntramembranöz absorpsiyon (amniyon sıvısının amniyon boyunca fetal dolaşıma transferi) gibi homeostatik mekanizmalar da, amniyotik sıvı hacmini (AFV) korumak için çalışır.
Polihidramnios idiyopatik (sebebi belirsiz) olabilir veya çeşitli maternal ve fetal bozukluklarla ilişkili olabilir. Fetal anomaliler (genellikle altta yatan bir genetik anormallik veya sendromla ilişkili), şiddetli polihidramnios ile ilişkili en yaygın durumlar iken, maternal diyabet, çoğul gebelik ve idiyopatik faktörler daha sık olarak daha hafif vakalarla ilişkilidir.
Olası komplikasyonlar arasında annede solunum sıkıntısı, erken doğum, doğum öncesi membran rüptürü, fetal malpozisyon, plasental abrupsiyon-ayrılma ve/veya göbek kordonu sarkması ve/veya doğum sonrası uterus atonisi yer alır.  Polihidramnioz Sebepleri Nelerdir?
İdiyopatik (sebebi belirsiz) %40: Hafif vakaların çoğu kendiliğinden düzelir.
Yutmayı engelleyen fetal yapısal anomali
    Primer gastrointestinal obstrüksiyon (örneğin, özofagus veya duodenal atrezi)
    Sekonder gastrointestinal obstrüksiyon (örneğin konjenital diyafram hernisi, servikal veya torasik kitle)
    Kraniyofasiyal anormallik (ör. yarık dudak/damak, yüz tümörü [ör. orofaringeal teratom], mikrognati)

Yutmayı engelleyen fetal nöromüsküler bozukluk (örneğin, miyotonik distrofi, anensefali)

Genetik sendromlar
    Trizomi 18 veya 21 (trizomi 21'deki polihidramnios, duodenal atrezi veya gastrointestinal sistemdeki diğer tıkanıklıklardan kaynaklanır)
    Prader-Willi
    Bartter 
    Beckwith-Wiedemann
    RASopati (örn. Noonan sendromu, kardiyofasyokutanöz sendrom, Costello sendromu, kapiller malformasyon-arteriyovenöz malformasyon ve nörofibromatoz tip 1)

Yüksek fetal kalp debisi durumu
    Supraventriküler taşikardi
    Şiddetli anemi (örneğin, alloimmünizasyon, viral enfeksiyon TORCH [Parvovirus B19, sitomegalovirus,  [nadiren de toksoplazmoz, kızamıkçık ve herpes simpleks virüsü]) izole polihidramnios ile ilişkili olabilir], hemoglobinopati [büyük veya kronik bir fetomaternal kanama, alfa-talasemi, glukoz-6-fosfat dehidrojenaz eksikliğine ikincil hemoliz])
    Arteriyovenöz şantlı fetal veya plasental kitle (örn. sakrokoksigeal teratom, büyük koryoanjiyom)

İkiz-ikiz transfüzyon sendromu %10

Anne diyabeti %8-25

Makrozomi (iri bebek),

Hidrops fetalis

Polihidramnioz Belirtileri Nelerdir?

Amniyotik sıvı hacmindeki artış genellikle asemptomatiktir; bununla birlikte, şiddetli uterin distansiyon ile kalıcı nefes darlığı, uterin irritabilite ve kasılmalar ve abdominal rahatsızlık oluşabilir. Semptomlar, çok büyük bir uterustan kaynaklanan mekanik faktörler ve yüksek amniyotik sıvı basıncı ile ilişkili olabilir.

Sonuç olarak: Polihidramnios ve hızlanmış fetal büyüme gelişen normal glukoz tolerans testleri olan gebeliklerin maternal ve neonatal komplikasyonlar açısından daha yüksek risk altında olduğunu, hızlanmış büyüme olmaksızın izole polihidramniosun ise doğum komplikasyonları riskini artırdığını ancak neonatal morbiditeyi artırmadığını gösterilmiştir. Polihidramnios ile birleştirildiğinde, fetal büyüme kısıtlaması ise yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkilidir.
Konjenital anomalisi veya şiddetli polihidramniosu olan gebeliklerde (görünüşe göre izole edilmiş olsa bile tüm vakalar), özellikle sonuçlar gebelik yönetimini etkileyecekse, genetik danışmanlık ve fetal mikrodizi için amniyosentez önermenizi önerilmektedir. 
Fetal anomaliler veya şiddetli polihidramnios yokluğunda ise kromozomal anormallik olasılığı düşük olduğundan, genetik çalışmaların önerilip önerilmeyeceği tartışmalıdır.
Konjenital enfeksiyon, enfeksiyon ve/veya fetal anormalliklerin (örneğin, hidrops, büyüme kısıtlaması, hepatosplenomegali, serebral ventrikülomegali, intrakraniyal ve intraabdominal kalsifikasyonlar, hiperekojenik fetal bağırsak, asit) maternal belirti veya semptomları ile ilişkili olabilir. Maternal belirti ve semptomların veya fetal bulguların (polihidramnios dışında) yokluğunda, konjenital enfeksiyon (kızamıkçık, sitomegalovirüs, toksoplazmoz, sifiliz) izole polihidramniosun olası bir nedeni değildir ve bunun için tarama yapılmamaktadır.
Yakın izlem ve perinatolojik değerlendirme önemlidir.
 

YAZIYI PAYLAŞ!

YAZARIN SON 5 YAZISI
28Haz

Histeroskopi Nedir?

15Haz
31May

Bartholin Bezi Kisti ve Apsesi

22May
02May

GEBELİKTE BAYRAM ZİYARETLERİ

saniye sonra kapatılacak. REKLAMI GEÇ
Barbunn Solistler