Çırakların ücretleri belli oldu

5063 sayılı Karar doğrultusunda aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerine ilişkin alt sınırlar ile bu ücretlere yönelik devlet katkısı ödemelerinin süresinin uzatılması hakkında karar Resmî Gazete'de yayımlandı.

PAYLAŞ
Gerçek Fethiye Gazetesi - Abdurrahman Yılmaz

Buna göre, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun geçici 12’nci maddesi uyarınca aday çırak ve çıraklar ile anılan Kanunun 18’inci maddesine göre işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere aynı Kanunun 25’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemelerin asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan, kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine yapılacak ödemelerin asgari ücretin yüzde ellisinden az olamayacağına dair süre ile mesleki eğitim merkezi programı dışındaki okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisinin, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte birinin, merkezi eğitim programına devam eden öğrencilere ödenebilecek en az ücretin ise tamamının 4447 sayılı Kanunda 53/b/h maddesi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenmesine ilişkin süre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılından itibaren beş eğitim ve öğretim yılı uzatıldı.
Ödenecek en az ücret: 1.276,02
20’den az personel çalıştıran işletmeler için devlet katkısı tutarı: 850,68 TL
20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için devlet katkısı tutarı: 425,34 TL

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN